• ЈПД

#497: Тематско планирање: Енергетска ефикасност

Опште информације

 • Наставник:
  Исидора Ђорђевић
 • Назив школе:
  Марија Трандафил, Ветерник
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Сад
 • Предмет:
  Физика
 • Одељење:
  8-1,8-2,8-3
 • Број ђака:
  74
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  индивидуални

Циљ и исходи наставе

Процена примене енергетске ефикасности у свом дому.

Ученик ће на крају завршеног задатка бити у стању да процени колика је уштеда рачуна за наредни месец, ако се потрошња електричне енергије за наредни месец смањи за 15% у односу на текући месец. Као и да потрошену електричну енергију претвори из киловат-часа у џуле.


Детаљан опис

Ученицима задато да процене енергетску ефикасност сијалица које су заступљене у њиховим домовима у зависности од одабира одређеног образовног нивоа.
Предност овакве методе рада је осамостаљивање ученика и подстицање на истраживачки рад.


Платформе и опрема

Google учионица


Дигитални алати

Power Point презентација, Word и PDF документ.


Литература

Јован Шетрајчић, Дарко Капор , Физика 8, Завод, Београд, 2010


Предности и потешкоће за наставнике

Непосредан контакт са ученицима и размена информација


Предности и потешкоће за ученике

Непосредан контакт са наставником и размена информација