• ЈПД

#498: Тематско планирање: Енергетска ефикасност

Опште информације

 • Наставник:
  Биљана Јеличић
 • Назив школе:
  Марија Трандафил, Ветерник
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Сад
 • Предмет:
  Биологија
 • Одељење:
  8-1,8-2,8-3
 • Број ђака:
  74
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  индивидуални

Циљ и исходи наставе

Процена примене енергетске ефикасности у свом дому.

Ученик ће на крају завршеног задатка бити у стању да процени колика је уштеда по једној штедљивој сијалици у периоду од 8000 сати изражена у динарима.


Детаљан опис

Ученицима задато да процене енергетску ефикасност сијалица које су заступљене у њиховим домовима у зависности од одабира одређеног образовног нивоа.
Предност овакве методе рада је осамостаљивање ученика и подстицање на истраживачки рад.


Платформе и опрема

Google учионица


Дигитални алати

Power Point презентација, Word и PDF документ.


Литература

Уџбеник за 8. разред основне школе Верица Матановић, Милица Станковић
Издавач: Герундијум, Београд 2016. и Уџбеник за 8. разред основне школе Гордана Субаков-Симић, Издавачка кућа Логос, Београд, 2010.


Предности и потешкоће за наставнике

Непосредан контакт са ученицима и размена информација


Предности и потешкоће за ученике

Непосредан контакт са наставником и размена информација