• ЈПД

#500: Здравље уста и зуба (тематска недеља)

Опште информације

 • Наставник:
  Татјана Рељић
 • Назив школе:
  Сестре Илић, Ваљево
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ваљево
 • Предмет:
  Пројектна настава
 • Одељење:
  II-4
 • Број ђака:
  32
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

Пројектна настава-Недеља здравља уста и зуба-Татјана Рељић.pptx

Корисни линкови

https://www.smore.com/gsy09
Линк за час који је послат ученицима,у коме се налазе додатни дигитални алати и видео снимак изведене наставе.


Циљ и исходи наставе

Циљ наставе:
-да ученици кроз различите активности сазнају како редовном хигијеном зуба и одласком код стоматолога заправо чине најбољу превенцију појави каријеса на својим зубима;
Исходи-ученик ће бити у стању да:
-чита текст поштујући интонацију реченице(стиха)
-напамет говори краћи текст
-реши проблем који се односи на упоређивање две слике(уочавање разлика)
-реши проблем изводећи вежбе пажње,концентрације и памћења(игра меморије)
- одржава личну хигијену у циљу очувања здравља
-смањи страх


Детаљан опис

Ученицима је на почетку недеље послат линк за час и тако су обавештени да почиње тематска недеља .Да би се мотивисали за рад,потребно је да на самом почетку одиграју игрицу у дигиталном квизу и и тако сами открију назив пројекта.Тек тада добијају информацију о значају обележавања Недеље здравља уста и зуба и основне информације о општим препорукама за очување оралног здравља.
Први део-МАТЕМАТИКА
1.Игрица у дигиталном алату-Зека код зубара(уочавање разлика)
2.Игрица у дигиталном алату-Игра памћења
3.Записивање занимљиве математичке приче о зубима и њиховом броју(рад у свескама)
Други део-СВЕТ ОКО НАС
Самосталан рад ученика- Здрав оброк(цртање здравог оброка,од намирница направити здрав оброк)
Трећи део-МУЗИЧКА И ЛИКОВНА КУЛТУРА
Певањем дечијих песама(линкови са youtube-a) и покретима освестити потребу о очувању зуба.
Цртањем и сликањем прибора за хигијену,ученици износе лични доживљај везан за пројекат.
Четврти део-СРПСКИ ЈЕЗИК
Договор око активности у којима ће учествовати сви ученици.Читањем,разумевањем прочитаног, кроз приче и песме ученици се упознају са бактеријама,како нападају зубе,упоређују како они перу зубе ,а како и када треба прати зубе.
Пети део-СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ-КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА
Ученицима су понуђене идеје за,,уметничка дела од различитих материјала
Шести део-ИЗНЕНАЂЕЊЕ
Награда за труд и залагање послата је ученицима у виду дигиталне књиге.
Седми део-АНКЕТА -УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ
Осми део-ЦРТАНИ ФИЛМ
Корелацијом предмета остварен је циљ часа.


Платформе и опрема

Свих протеклих недеља учења на даљину,ученицима сам слала материјал преко билтена Smore.Он ми је омогућио да уносим текст, линкове са других дигиталних алата,постављам кратке филмове који су приказивали њихове активности и тако појачавали сваког дана интеракцију .
Smore ми је олакшао даљински рад.


Дигитални алати

За реализацију овог часа сам користила алатe:
-Bookwidgets -алат за квиз,изузетан,даје велике могућности у виду повратних информација
-Smore-алат за билтен,прегледан,јасан
-Book creator-алат за креирање дигиталне књиге,интересантан
Ово су само неки дигитални алати које сам користила свих ових недеља.
Избор алата је велики и примена је била заснована на темама које смо обрађивали.Литература

Нема


Самопроцена часа

Нисам спровела.


Оцена ученика

Евалуација је спроведена у Google formsu.
Сви ученици су урадили анкету и веома сам поносна на оцене које сам добила.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Родитељи као партнери у овом изазову наставе на даљину су били веома толерантни,стрпљиви,пуни разумевања,одговорни и мотивисани.Анкетом коју сам спровела као online родитељски састанак ,родитељи су давали своје предлоге,сугестије а све у циљу што лакшег превазилажења новонастале ситуације.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности:
-професионално усавршавање
-online систем тестирања
Потешкоће:
-више обавеза
-дужа припрема материјала за рад
-праћење и оцењивање активности учења на даљину


Предности и потешкоће за ученике

Предности:
-рад са различитим технологијама чиме се усвајају додатна знања и вештине
-деца уче властитим темпом
-могу приступити образовним садржајима колико год пута желе
-више мултимедијалних садржаја подстиче мотивацију
Потешкоће:
-изостанак социјалних контаката
-нема физичке интеракције
-недовољна знања и вештине у раду са дигиталним алатима