• ЈПД

#505: Здравствена нега едукацијом на даљину и пројектним приступом, као припрема за матуру

Опште информације

 • Наставник:
  Оља Богдановић
 • Назив школе:
  Медицинска школа, Ужице
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ужице
 • Предмет:
  Здравствена нега
 • Одељење:
  IV-1
 • Број ђака:
  30-176
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  интердисциплинарни, настава на даљину

Презентација

Magija-kraj, pdf.pdf

YouTube

Корисни линкови

https://sn.rs/m2qla

http://skr.rs/9M3

http://skr.rs/9MM

 


Циљ и исходи наставе

ЦИЉ: Анализа, продубљивање, креирање и примена знања; јачање компетенција пројектном наставом и иновативним технологијама; промовисање здравља као највеће вредности, личне и друштвене одговорности. ИСХОДИ: Ученици ће преиспитати и проширити знања партиципативно, унапредити положај у настави, постићи високу мотивисаност, унапредити самоевалуацију напредовања и постигнућа


Детаљан опис

Пројекат је отворен 03. маја 2020. године, реализација је у току, док је затварање планирано 15. јуна 2020.
Припремна настава матураната за стручно теоријски испит провере знања, предвиђена је ГПР-ом и ШРП-ом. Школске активности и наша припремна настава за матурски испит прекинути су и убрзо настављени у новим околностима. Фасцинантно је окупљање ученика у настави на даљину и конструктивна употреба савремених технологија. И сасвим логична потреба наставника да пруже максимум на путу до заједничког успеха. То је тренутак у коме још једном схватите да волите свој посао, и да себе дајете више од посла!
Наш рад у пројектној настави заснован је на интердисциплинарном приступу, активној орјентисаности, утемељен је потребама ученика, ојачан избором адекватних дигиталних алата, усмерен циљем и исходима, на путу напредовања и достизању постигнућа. Партиципативни кораци у пројекту указали су на платформу на којој се ученици окупљају, или како они кажу - са које не одлазе. Од тог дана и даље континуирано сарађујемо на Инстаграм профилу: @medicinaispitic. IG STORY - тестирања и евалуација ученика, представљање наставника; POST - објављивање наставних материјала које су припремали ученици индивидуално и тимски уз рецензију наставника, и продубљивања стручних знања; IGTV - репродукција материјала; DM - повратне информације о активностима и постигнућима, у циљу евалуације и самоевалуације. Хвала организаторима конкурса за прилику да свој рад рефлектујемо у свету просвете и у јавности!


Платформе и опрема

ПРИПРЕМА УЧЕНИКА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ ИНОВАТИВНИМ ПРИСТУПОМ ПРОЈЕКТНОЈ НАСТАВИ @medicinaispitic

PC, SMARTPHONE, DLSR aparati, ADSL modemi i ruteri

Adobe Desinger, Adobe Illustrator, Excel, Word, Power Point, Final Cut Pro X, Prezi Presentation, Canva, Office 365


Дигитални алати

Viber, Google Classroom, Gmail, Instagram, IG story, IG post, IGTV, DM


Литература

1. Баљозовић, А., Костић, С. и Баљозовић, Н. (2016). Здравствена нега 1. Београд: Завод за уџбенике. 2. Баљозовић, А. и сарадници. (1992-2009). Здравствена нега 2. Београд: Завод за уџбенике. Поповић, Р. и Боровић, П. (1992). Здравствена нега 3. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. 4. Путниковић, Б. и сарадници (2010). Здравсвена нега 4. Београд: Завод за уџбенике. 5. http://skr.rs/9Mk


Самопроцена часа

Самоевалуација процењеним нивоима вредновања у односу на карактеристике наставе: Шест огледала за ,,учионицу“ евалуација адаптирана за наставу на даљину (верзија за учионицу, Филозофски факултет Београд, ЦОН, 2020), на скали од 1 до 5,
НИВО ПОСТИГНУЋА 4,83, на скали од 1 до 5.


Оцена ученика

Статистиком квиза, анкетирањем учесника, праћењем постигнућа и евидентирањем формативних активности, аудиовизуелним записом. Н.Д. (19): Страница је велика идеја, помогла нам је. Ојачани смо нашим и Страхињиним баш великим залагањем. Н.Х. (19): Информације су нам поуздане, јер смо се бавили њима из различитих перспектива. Усмеравали сте да својим ангажовањем дођемо до закључака. Хвала!


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Подршка свих матураната школе , директорке, педагошко психолошке службе, великог броја наставника стручног већа Здравствене неге, и осталих наставника школе, ученика и наставника других медицинских школа. Подршка студената у реализацији музике, за припрему видео клипа. Подршка наших бивших ученика.


Предности и потешкоће за наставнике

ПЕРСОНАЛИЗОВАН ПРИСТУП У Е - НАСТАВИ
НАГЛАШАВА ВАЖНОСТ УЛОГЕ НАСТАВНИКА И
УЧЕНИКА
КОМФОР, ФЛЕКСИБИЛНОСТ, ЕКОНОМИЧНОСТ
ИЗБОР АПЛИКАЦИЈА ПРЕМА ПЕРПЕКТИВИ И
ИНИЦИЈАТИВИ УЧЕНИКА
ЈАЧАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА У
ТЕХНОЛОГИЈАМА ИНТЕРЕАКЦИЈОМ СА
УЧЕНИЦИМА И ОБРНУТО


Предности и потешкоће за ученике

УЧЕЊЕ У ДИГИТАЛНОЈ УЧИОНИЦИ ЈЕ ИЗАЗОВ
И ПОГОДНОСТ ЗА УЧЕНИКЕ; ОДАБИРОМ
МЕСТА ЗА УЧЕЊЕ ПОСТИЖЕ СЕ
ФЛЕСКИБИЛНОСТ У ПРОЦЕСУ УЧЕЊА
ШИРОК ЈЕ СПЕКТАР ТЕХНОЛОГИЈА И
АПЛИКАЦИЈА КОЈЕ УЧЕНИЦИ ВЕЋ
ПОДРЖАВАЈУ, И У КОЈИМА СЕ РАДО
ОДАЗИВАЈУ
НАСТАВНИК ЈЕ ДОСТУПНИЈИ У ОН ЛАЈН
НАСТАВИ


Коментар

НАШ ПРОЈЕКАТ ЈЕ ИНИЦИРАН И ОСТВАРЕН У ВРЕМЕНУ
ПАНДЕМИЈЕ И СОЦИЈАЛНЕ ИЗОЛАЦИЈЕ, У КОМЕ ЈЕ
СВАКО НОВО ОКУПЉАЊЕ ОКО ОН ЛАЈН УЧЕЊА
ПРЕДСТАВЉАЛО КОНСТРУКТИВНУ АКТИВНОСТ ЗА
УЧЕНИКЕ И НАСТАВНИКА!
НАСТАВА НА ДАЉИНУ ЈЕ НЕДВОСМИСЛЕНО
ВЕЛИКА ПОДРШКА ТРАДИЦИОНАЛНОЈ!
КОМБИНОВАЊЕ РАДА У ВИРТУЕЛНОЈ УЧИОНИЦИ
И НЕПОСРЕДНОЈ СОЦИЈАЛНОЈ ИНТЕРАКЦИЈИ ЈЕ
БУДУЋНОСТ!