• ЈПД

#51: Видео лекција о експозицији сонатног облика 

Опште информације

 • Наставник:
  Теодора Тапавички
 • Назив школе:
  Музичка школа Станковић, Београд (Врачар)
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Савски венац
 • Предмет:
  Музички облици
 • Одељење:
  III ви
 • Број ђака:
  15
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Групни рад

Презентација

Ekspozicija sonate.pptx

YouTube


Циљ и исходи наставе

Циљ часа је упознавање ученика са наставном јединицом Експозиција сонате која представља један од три кључна елемента овог облика. Облик је сам по себи од изузетног значаја, обзиром да је највећи део литературе XVII - XX (али у измењеној форми) века у сонатном облику. Након усвајања знања из ове области, ученици су у стању да самостално анализирају музику коју изводе, да боље проуче стилске карактеристике и препознају кључне музичке елементе унутар анализиране композиције.


Детаљан опис

Видео лекција за ученике средњих музичких школа трећих разреда, а самим тим ППТ презентација је конципирана на следећи начин; у уводном слајду се објашњава појам експозиције, са освртом на знања стечена у претходној видео лекцији. Кључни појмови су у досадашњем раду са ученицима добро познати и они стичу ова знања, уско их везујући за досадашње знање. Сваки појам је праћен линком са музиком која је представљена музичком партритуром уз коментаре наставника који додатно подвлаче важне сегменте партитуре. Ова сликовитост је неопходна пошто су Музички облици врста предмета која је практична, наслања се на анализу музике у реалном времену и теоретско знање без практичног - је неупотребљиво. Тим пре је изазов већи. У централном делу презентације се описују градивни елементи овог одсека, уз наведене звучне примере. У завршном делу, анализира се конкретно уметничко дело, у форми и на начин који примењујемо у редовној настави. Наставник води ученике кроз музичку партитуру (опет видео пример са нотним записом) а затим им задаје домаћи задатак у вези са истим.
Управо из домаћих задатака сам закључила да је лекција успела - ученици су одлично реаговали (истичући динамику часа, прегледност и прецизност) и нарочито били задовољни примерима који су обухватали разноврсне музичке жанрове. И што је најважније, њихове анализуе су биле тачне.


Платформе и опрема

Платформа на коју сам постављала задатке и питања у Wordu је Viber, а линк за видео лекцију је You tube канал наше школе.


Дигитални алати

Flash Back Express Recorder ми је омогућио да од ППТ презентације направим вођену видео лекцију која усмерено, кроз музику пуштену у реалном времену, сликовито ученике води кроз старе али и нове појмове. У супротном, само ППТ презентација им не би држала пажњу, не би знали на које елементе из видео музичких примера треба да обрате пажњу. Кључно, тешко би усвојили конкретна, практична знања.


Литература

Милан Михајловић - Музички облици за средње школе, Душан Сковран и Властимир Перичић - Наука о музичким облицима


Самопроцена часа

Самопроцена је у потпуности базирана на повратној информацији од стране ученика. Тачно урађен домаћи задатак је потврдио успешност часа.


Оцена ученика

Ученици су у задатку са питањима (документ у Wordu) били замољени да прокоментаришу лекцију и оставе свој утисак. О разумљивости, прегледности и динамичности часа. Најважнији показатељ су урађене шеме анализа, које су ученици послали као домаћи задатак и које су потврдиле да им је овај вођени начин усвајања градива био јасан и резултирао тачно урађеним анализама.


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Школе и колега би био потпун одговор. Проактивност и брза реакција од стране директорке су окупиле колегинице које су имале искустава са овим програмом и снимањем видео лекција. И ми, које смо биле потпуно без искуства овога типа, од шефице теоретског одсека до осталих колегиница, биле су значајне.


Предности и потешкоће за наставнике

Ток реалне наставе подразумева промпнту реакцију ученика где као наставник знате колико су ваше методе, поступак и систематизација - успешни. Нарочито стручни предмети, попут Музичких облика су (до сада) били не замисливи без сталне интеракције. Са друге стране, овако је настава доступна на ширем узорку - нема ситуације да ученик није био присутан па је пропустио час.


Предности и потешкоће за ученике

На овај начин ученици унифицираним темпом морају да усвоје нова знања. Прилагођавање метода, количине информација и брзине прелажења на нове појмове (који се у редовној настави подразумевају) овде нису могући. Са друге стране, овако сви ученици могу када год желе да поново погледају лекцију, премотају, врате на одељке који им можда испрва нису били јасни.


Коментар

Вема сам поносна на своје ученике. Врло брзо су се укључили у наставу на даљину и веома су били спремни да подрже и похвале напоре свих нас у Музичкој школи Станковић. Њихово углавно веома напредно баратање технологијом је допринело квалитету наставе. Чак и они који понекад нису били превише ажурни како у присуству на настави тако и у активностима током часа - нове технологије су их приближиле материји и редовно и дисциплиновано су се укључивали у све задатке наставе на даљину.