• ЈПД

#522: Сачувајмо пчеле - Пројектна настава

Опште информације

 • Наставник:
  Ђурђица Стојковић
 • Назив школе:
  Јован Поповић, Сусек
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Беочин
 • Предмет:
  Пројектна настава
 • Одељење:
  Комбиновано одељење другог и четвртог разреда
 • Број ђака:
  11
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Мешовити

Презентација

САЧУВАЈМО ПЧЕЛЕ.pptx

Корисни линкови

Google doodles Earth Day
Sačuvajmo pčele sajt
Spasimo pčele - YouTube
e - Časopis Školsko zvono

https://www.google.com/doodles/earth-day-
https://djurdjicas7.wixsite.com/network
https://www.youtube.com/watch?v=GLsSOQglEEg
https://casopisskolskozvono.wordpress.com


Циљ и исходи наставе

Циљ наставе
Упознавање природног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему.
Упознати се са пчелама, изгледом, начином живота, њиховом угроженошћу и направити хранилицу за пчеле.
Исходи
По завршетку овог пројекта ученик ће бити у стању да
- идентификује пчеле из непосредног окружења на основу њиховог спољашњег изгледа;
- преведе једноставне појмове и информације у конкретан рад;
- преобликује употребне предмете мењајући им намену;
- користи материјал и прибор у складу са инстру


Детаљан опис

Опстанак пчела представља једну од горућих тема данашњице. Гугл је ове године Дан планете Земље обележио интерактивном анимацијом у којој су деца сазнала понешто о угрожености пчела.
То је довело до пројектног питања - Како можемо помоћи пчелама?
Прошли смо све фазе метакогнитивних стратегија.
Направили смо истраживање о начину живота, изгледу и угрожености пчела. За ученике је припремљена одговаралућа видео презентација која треба да их упозна са основим знањима о пчелама. Припремљена је и интерактивна вежба о грађи пчеле.
Тражили смо начине како деца могу помоћи пчелама. Тренутно су актуелне петиције и иницијативе којима ученици не могу приступити, због узраста.
Истраживањем смо открили како се могу једноставно направити хранилице за пчеле, које се пуне шећерним сирупом, драгоценим за пчеле у кишним периодима. Кише није мањкало у овом периоду. Направили смо и поставили хранилице од рециклираних материјала, припремили смо и евалуациону онлајн књигу која представља њихов својеврсни нови однос према пчелама.
Ако посматрамо овај пројекат од почетка до краја видећемо да смо од површног знања, преко учења, истраживања и примене стигли до емоционалног знања, јер су реченице у слободној форми које смо добили на крају и које су постале део ученичке књиге о пчелама ученици почињали са „Волим пчеле јер..“. и „„ Пчеле су важне за...“ Тиме смо приступили и новом концепту учења у свету - социјално-емоционалног (Social-emotional learning - SEL)
Пројекат је промовисан у е часопису


Платформе и опрема

Користили смо уобичајену платформу Мајкрософт Тимс, за овај час смо користили посебно припремљен сајт Сачувајмо пчеле са уграђеним свим алатима, изворима знања, фотографијама продуката као и школски електронски часопис Школско звоно.
Ученици су опремљени телефонима и лаптоп рачунарима


Дигитални алати

https://learningapps.org/watch?v=p3oz6iijc20,
https://www.google.com/doodles/earth-day
https://djurdjicas7.wixsite.com/network
https://www.youtube.com/watch?v=GLsSOQglEEg
https://www.storyjumper.com/book/read/


Литература

Мр Небојша Величковић (2007): Пчеларство – Практично, кратко, јасно, Пегаз, Бијело Поље
Јово Н. Кантар (2013): Са здравим пчелама у XXI век, Јово Н. Кантар, Београд
A.J. Juliani, (2018): А Step-by-Step Guide to Actually Doing Project-Based Learning, The PBL Playbooк


Самопроцена часа

Самопроцена је урађена и форми изношења ставова који су створени о пчелама и њиховом виђењу пчела после ове активности у књизи о пчелама (Social-emotional learning - SEL).


Оцена ученика

Ученици су на каналу комуникације изразили задовољство и понос због реализованог пројекта.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Подршка родитеља је огромна у два важна сегмента. Ученици, њих 80% не располаже сопственим телефонима и рачунарима за истраживачки рад, поред тога сви су родитељи одвојили време да фотографишу своју децу приликом израде пројекта.
Подршка је и од школе, јер је наш пројекат промовисан у е-часопису


Предности и потешкоће за наставнике

Предност је то што је иницијални садржај стигао из окружења.
Поред тога наставник је у могућности и током наставе на даљину да се изрази на различите начине и оствари успешну сарадњу коришћењем разних платформи и дигиталних алата.
Потешкоће су се повремено јављале јер би неке информације стизале одложено до ученика, онда када родитељи стигну са посла, јер су користили технику коју користе и родитељи.


Предности и потешкоће за ученике

Предности за ученике су те што је материјал за извођење пројекта био доступан код куће.
Ученицима је најтеже било што нису радили уобичајено са другарима (групни рад). Ипак су се за израду пројектног задатка састале две девојчице, уз сагласност родитеља, да раде заједно.


Коментар

Пројекат може да се настави са новим идејама попут оне из Словеније где су постављени знакови по јавним површинама са натписима « Покосићемо, када се пчеле наједу».