• ЈПД

#53: Пољопривреда и обновљиви извори енергије кроз магију наставника

Опште информације

 • Наставник:
  Милена Филиповић
 • Назив школе:
  Војвода Радомир Путник, Џеп
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Владичин Хан
 • Предмет:
  Техника и технологија
 • Одељење:
  Шести разред у матичној школи
 • Број ђака:
  9
 • Тип часа/наставе:
  Систематизација градива
 • Облик рада:
  Индивидуални

Презентација

Magija u rukama nastavnika.pptx


Циљ и исходи наставе

Циљ часа је понављање већ стечених знања са ученицима о обновљивим изворима енергије и техничким средствима у пољопривреди.
Исходи часа: Ученик ће бити у стању да образложи на примеру коришћење обновљивих извора енергије и начине њиховог претварања у корисне облике енергије; повезује гране пољопривреде са одређеном врстом производње хране; описује занимања у области грађевинарства, пољопривреде, производње и прераде хране; изради модел грађевинске машине или пољопривредне машине уз примену


Детаљан опис

По распореду часова са ученицима у том дану договарам време када ћемо одржати час. Увек преко Вибер групе започнемо активности у виду аудио позива. Када потврдимо да су сви ученици присутни крећемо са уводним делом часа, захтевам од ученика да на задати појам наведу прве мисли које им падну на памет. (Појмови које наводим су: Обновљиви извори енергије и пољопривредне машине). Кратко дискутујемо о појмовима.
У главном делу часа обнављамо о обновљивим изворима енергије и техничким средствима у пољопривреди. Ученици су већ усвојили градиво и комуникација тече у правом смеру. Сви су укључени у рад и активно комуницирају. Договарамо се о следећим активностма након завршетка позива. Упознајем их да их на мејловима после завршеног позива чека упитник који ће попунити да би проверили стечена знања. Упитник је креиран у виду петнаестоминутног теста. У Е-учионици одвајам интерактивне задаке и кратке мултимедијалне филмове које садржи дигитални уџбеник. Ученици имају искуства са решавањем домаћих задатака на овој платформи, имам повратну информацију од сваког ученика. Приметила сам да од како користим дигиталне уџбенике ученици су мотивисанији за рад, лако усвајају ново градиво. Додатна мотивација је јавна похвала у Вибер групи. Ученици се не устручавају да питају ако имају неких недоумица. Како бих их додатно мотивисала креирала сам онлајн слагалице које прате наставне садржаје. Били су одушевљени. Као пројектни задатак задала сам модел који користи обновљиве изворе енергије - Ветрењачу.


Платформе и опрема

Е-учионица, Гугл учионица, паметни телефон, лаптоп


Дигитални алати

https://docs.google.com/forms/d/1QMe_ejmlZ8oTQBHl-c1Wso8XsxabhEaXsZkTrQgkdxY/edit
https://www.jigsawplanet.com/?rc=createpuzzle&ret=%2FMilenaFilipovic1988
Додатна мотивација ученика кроз игру слагања пузли, гугл упитник који се једноставно креира а може се употребити за проверу знања.


Литература

Техника и технологија, Уџбеник за 6.разред основне школе, Клетт, 2019, Београд


Самопроцена часа

Водила сам рачуна да све исходе које сам предвидела оперативним планом реализујем


Оцена ученика

Нисам је спровела, али довољно ми је да знам да са нестрпљењем ишчекују следећи час.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Свакодневна међусобна комуникација, ми смо мали колектив и функционишемо као породица. Подршка директора, колега и стучних сарадника у свако доба.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: мање времена потребно за припрему часа.
Потешкоће су најчешће техничког типа, доступност интернета и дигитална писменост наставника.


Предности и потешкоће за ученике

Материјални статус ученика мислим да је на првом месту јер немају сви могућност сталног приступа интернету. Конкретно део наших ученика живи у планинском подручју где је покривеност сигнала јако лоша али наставници су упорни и проналазе начине да са децом буду у контакту.


Коментар

Још једном смо доказали да смо у тешким ситуацијама сложнији него икада. Јако сам поносна на то што смо у јако кратком року успели да се организујемо и настава ни у једном тренутку није трпела. Ми смо мала сеоска школа и ни у чему не заостајемо у односу на градске школе. Максимално се трудимо да ученицима пренесемо знање и припремимо их за живот.