• ЈПД

#55: Обнављање градива кроз игру

Опште информације

 • Наставник:
  Милан Марковић
 • Назив школе:
  Први мај, Трупале
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ниш-Медијана
 • Предмет:
  Верска настава
 • Одељење:
  5-1,5-2
 • Број ђака:
  15
 • Тип часа/наставе:
  Систематизација градива
 • Облик рада:
  Групни рад

Презентација

Презентација - обнављање градива кроз игру.pptx

Корисни линкови

https://drive.google.com/open?id=1MnP_x_fnsrNfMswgnpE-Io-ug-VX4tVn
https://classroom.google.com/u/0/c/MjY3MDkxNjE2Mzla/a/Nzk0MzkxOTExMzZa/submissions/by-status/and-sort-name/all


Циљ и исходи наставе

Циљ: Усвајање историјских и културних садржаја Старог истока у време писања приче о Мојсију.
исходи: 1. Ученик ће након часа моћи да опише историјске и културне особености Старог истока у време писања приче о Мојсију.
2. Ученик ће након часа бити подстакнут на историјско промишљање о догађајима.
3. Ученик ће након часа бити подстакнут на поштовање других култура.


Детаљан опис

Активност наставе на даљину је обнављање градива кроз игру у виду презентације у PowerPoint-у.

Ток часа:
Уводни део:
Са ученицима је на вибер групи предложен и договорен начин рада на часу. Остављене су две могућности обављања активности: у групи, у видео позиву на платформи Google Hangouts, или појединачно, преко презентације послате на мејл ученика. Ова платформа је одабрана јер готово сви ученици имају налог на gmail-у који је потребан за ову платформу.
Велики број ученика који је имао техничке могућности укључио се у видео позив.
Главни део:
Након што су ученици ушли у видео позив, наставник је укључио игру-презентацију. Ученици су припремили коцкице за друштвене игре. Ученици играју наизменично, као група.
Читајући текстове и питања, бацањем коцку за друштвене игре, ученици се крећу, одабравши на слајду број који су добили.
На посебним пољима одговарају на питање везано за
текст претходног поља. Уколико погреше, враћају се назад. Циљ је доћи до краја.
Ученици који раде индивидуално шаљу своје одговоре наставнику на мејл.
Завршни део:
Ученици износе научене закључке и своје утиске.
Иновативност рада се огледа у комбинацији више дигиталних алата и могућношћу да ученик сам бира начин реализације.
Интеракција са ученицима се остварује кроз кретање и одговарање на питања. Ученици морају бити активни како би одговорили на питања.
Унапређење наставе остварује се интересантним приступом, за децу, обнављању градива. То је главна мотивација ученицима, јер им је, поред учења, било забавно. До жељених исхода смо до


Платформе и опрема

Google Hangouts
Google classroom
PowerPoint презентација
лап-топ наставника
паметни телефони ученика
коцкице за друштвене игре


Дигитални алати

PowerPoint - за израду игре-презентације
Google упитници - за анкету о успешности часа


Литература

Свето писмо старог и новога звета, Београд, Синод СПЦ, 2012.


Самопроцена часа

1. Оцена успешности активности може се уочити у реакцијама ученика, који су били веома задовољни исходом активности.
2. Оцена успешности је утврђена и Одговорима ученика у току кретања по слајдовима игре – презентације.


Оцена ученика

Спроведена је анкета ученика о интересантности и успешности оваквог рада. Ученици су били заинтересовани и успешно су обрадили питања.


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Подршка школе се огледала у слободи избора начина рада и спровођења наставе на даљину.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности - континуирани, раније, припремани дигитални материјал који је сада искоришћен на најбољи начин; искуство у раду са дигиталним платформама ранијих година, пре увођења ванредног стања.
Потешкоће - већи временски период који се издваја за припрему материјала за рад на дигиталним платформама.


Предности и потешкоће за ученике

Предности - заинтересованост ученика за рад на дигиталним платформама; оспособљеност ученика за рад на дигиталним платформама; природније окружење за ученике у савременом добу; вишак слободног времена које се може искористити за рад на задацима.
Потешкоће - слаб интернет проток, неједнаке материјалне могућности ученика.