• ЈПД

#56: Историја - нови век и географска открића, Ковачица

Опште информације

 • Наставник:
  Мирослав Јурица
 • Назив школе:
  Маршал Тито, Падина
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ковачица
 • Предмет:
  Историја
 • Одељење:
  6-1,6-2 У Ковачици и Падини
 • Број ђака:
  86(4 одељења) плус отприлике још 120 сва одељења са словачким наставним језиком у Војводини
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

Veľké zemepisné objavy.pptx

Корисни линкови

https://www.facebook.com/tvpetrovec/videos/667497430692857/?sfnsn=mo&d=n&vh=e


Циљ и исходи наставе

Циљ часа је био да се ученици упознају са почетком новог раздобља Новог века и да схвате значај свих техничких изума и великих географских открића.
Исход је да ученици могу самостално на мапи да прикажу путовања К.Колумба, Васка Де Гаме, Бартоломеа Дијаза, Фернанда Магелана, Џона Кабота, Жака Картијера и др, да схвате да се спаја стари свет са новим, да долази до великих економских и друштвених промена, да разумеју значај открића Америке и последице које су видљиве до данас.


Детаљан опис

Уводни део часа: На почетку часа сам најавио циљ и исходе наставног часа и објаснио да ћемо обрадити две наставне јединице: Нови век-епоха открића и промена и Велика географска открића
Главни део часа: Најавио сам кратак видео запис у којем ће ученици схватити како је дошло до краја средњег века и које су кључни догађаји и промене везане за Нови век за модерно доба,
После видео записа користио сам фронтални облик рада, на табли су били тезе и детаљно сам објаснио ученицима промене и техничка открића у новом веку.
После смо заједно гледали ППТ презентацију Велика географска открића уз моје коментаре да би лакше схватили и разумели лекцију.
Завршни део часа: На крају часа дао сам ученицима домаћи задатак из уџбеника на страни 163-6 питања и страна 170-7 питања.
После емитовања на телевизији Општине Ковачица и Телевизији Стара Пазова и Тв Петровац, мојим ученицима (86) којим предајем у две школе:Маршал Тито у Падини и Млада Покољеља у Ковачици послао сам кроз Вибер групу кључне слике везане за тему и додатна објашњења.


Платформе и опрема

Вибер група, gmail, Google Classroom


Дигитални алати

Вибер група, gmail, Google Classroom
За припрему сам користио видео запис са YouTube-a, као и ППТ презентацију за велика географска открића


Литература

Клетов уџбеник за историју са одабраним историјским изворима за 6. разред основне школе на словачком језику, Ивана Коматина, Јелена Јеврић, Емина Живковић, Љиљана Недовић, Радомир Ј.Поповић
Драгољуб Р.Живојновић, Успон Европе (1450-1789), Београд, 1995


Самопроцена часа

Самопроцену спроводим после сваког мог тв часа тако да анализирам сваки мој час и трудим се да исправим грешке тако да сваки наредни час судећи по реакцији родитеља, колега и ученика је све бољи.
Радим у две школе, у Ковачици и Падини, и трудим се максимално да свој рад све више и више унапређујем и свакодневно вршим самопроцене свог рада.


Оцена ученика

Ученици су одмах после емитовања слали позитивне коментаре за час, да су циљеви часа јасно постављени, да су им видео запис и ППТ презентација били разумљиви и да су са уживањем гледали и учили нову област.
Вредно су слали своје домаће задатке кроз Google Classroom и кроз gmail


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Родитељи су ми дали велику подршку и мотивацију за даљи рад зато што су слали позитивне коментаре и да су и они уживали и радо гледали мој час.


Предности и потешкоће за наставнике

Потешкоћа је била у вези техничких припрема за час пошто код куће имам два ученика, сина 6. разред и ћерку 1. разред, који исто прате наставу на даљину и шаљу своје радове учитељима и ја користим стари компијутер са ограниченим могућностима тј.перформансима за овај вид наставе тј. наставе на даљину
Предност ове наставе је да овај час у сарадњи са Националним Саветом словачке националне мањине могу да гледају кроз локалне телевизије сви ученици шестог разреда у целој Војводини који имају слов.нас.ј.


Предности и потешкоће за ученике

Ученици шаљу кроз вибер групе позитивне коментаре а заједно са њима и родитељи.


Коментар

Овом приликом бих Вас поздравио и похвалио ову сјајну идеју за мотивацију наставника који су посвећени овом виду наставе тј. наставе на даљину и могу да додам да без обзира на ово тешко време пандемије да се трудимо да помогнемо ученицима и родитељима да што успешније прођу кроз наставни процес и да ученици што боље савладају градиво.
Увек бодрим ученике и ученици ме знају по латинској изреци: NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS (Не учимо за школу већ за живот)
СРДАЧАН ПОЗДРАВ!