• ЈПД

#585: С кофером у руци кроз свет књижевних дела(брошуре за путовања)

Опште информације

 • Наставник:
  Милица Милетић
 • Назив школе:
  Технолошка школа, Параћин
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Параћин
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  3-1
 • Број ђака:
  31
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљеви:
Утврдити знања о прочитаним делима из књижевности, открити занимљивости о градовима и земљама које су инспирисале ауторе, приказати места из књижевних дела кроз брошуре за путовања, повезати свет књижевног дела са стварним светом.
Исходи:
Ученик уме да направи брошуру за путовање, уме да повезује места из књижевих дела са њиховим географским, културним у туристичким карактеристикама, уме да прикупи, одабере и обради информације и користи ИКТ.


Детаљан опис

Разговарала сам са ученицима о томе шта им највише недостаје за време ванредног стања. Међу одговорима су се издвојили затвореност, немогућност да путују, иду на излете, екскурзију... Одлучили смо да то време искористимо тако што ћемо ипак путовати, али у свет књижевних дела. Ученици су били у улози туристичких водича који су нас повели на путовање инспирисано најзначајнијим делима светске књижевности.
Крајњи продукти овог пројекта су туристичке брошуре о местима из књижевних дела. Брошуре садрже занимљивости о локалитету који је ученик одбрао, али и везу са делом у којем се помиње. Ученици су спровели истраживање, одабрали материјал и алат помоћу ког ће направити брошуру. Комуницирали смо углавном преко Гугл учионице.
Захављујући овом задатку ученици су ишли на виртуелно путовање, откривали архитектуру, ликовну и музичку уметност и продубили свој доживљај одабраног књижевног дела.
Брошуре су представљене у Гугл учионици и постављене на сајт. Планирана је и презентација радова пред публиком у амфитеатру школе чим се ученици врате у школске клупе.


Платформе и опрема

Гугл учионица, рачунар, мобилни телефон


Дигитални алати

Word
PicsArt
PowerPoint
Google Classroom
Google Forms
Wix


Литература

Читанке за сва четири разреда средње школе


Оцена ученика

Ученици су попуњавали Гугл упитник. На основу одговара закључујем да им је овакав вид наставе занимљив, да их је подстицао на сарадњу и да су стекли нова знања.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe52rf8HvOgkhOFVD8RLBflGvDY0wX7VlNsQ4DD-TptX_CfWg/viewform?usp=sf_link


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Имала сам техничку подршку од колегинице Зорице Ивановић.


Предности и потешкоће за наставнике

Предност је већа слобода у располагању временом и већа мотивисаност за усавршавање дигиталних компетенција.
Потешкоће су настајале углавном због лоше интернет везе и техничких проблема.


Предности и потешкоће за ученике

Потешкоће су настајале углавном због техничких проблема.
Примећујем да овај начин комуникације на даљину неким ученицима није одговарао и да им је недостајала блискост из учионице, док су неки ученици у овим околностима постали отворенији када исказују своје мишљење.