• ЈПД

#60: Човек, непогоде и заштита природе

Опште информације

 • Наставник:
  Валерија Николић
 • Назив школе:
  Братство јединство, Сомбор
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Сомбор
 • Предмет:
  Свет око нас
 • Одељење:
  први разред
 • Број ђака:
  16
 • Тип часа/наставе:
  Провера знања
 • Облик рада:
  индивидуални

Презентација

Наградни конкурс.pdf

Корисни линкови

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfygjE9rUnZDaEFY5ytmWVYCTgYsDXBhEv7BCGWLJIejJ6ztw/viewform?usp=sf_link

https://app.edu.buncee.com/buncee/1c2a0e1f175f4630861d7756a599153b


Циљ и исходи наставе

Ученици су требали да:
1. наброје неприлике и непогоде (земљотрес, поплава, олуја и пожар);
2. да дефинишу појмове воде и равнице и наброје делове биљака и станишта животиња;
3. да разликују живу од неживе природе;
4. да стекну зања о чулима и да дефинишу за шта нам она служе.


Детаљан опис

Наставна јединица из предмета Свет око нас у 1. разреду на тему: Човек, непогоде и заштита природе. Ово је час утврђивања градива помоћу упитника Google Forms.

Увод:

Ученици користе е-учионицу Нови Логос од почетка првог разреда. У првом полугодишту већи акценат је био на дигиталном садржају \"Мој садржај\" у школи или код куће. Од објаве ванредног стања цео наставни процес тече кроз област \"Задаци\", у којем ученици добијају тачно одређене задатке које треба да реше у ограниченом року и пошаљу га на проверу. Повратна информација се види после урађеног и прослеђеног задатка. На тај начин су савладали садржаје из света око нас на тему човек, непогоде и заштита природе.

Главни део:

Ученицима је најављена провера за коју су требали бити спремни. Учитељ је спремио питања у упитнику Google Forms и сваком ученику прослеђује исти путем мејла. Упитник садржи десет питања која се међусобно разликују по начину одговора. Постоје питања да или не, са једним или више понуђених одговора. Кад реше и пошаљу упитник , свако дете има свој резултат у виду тачности израде задатка. Статистика за цело одељење налази се код учитеља који на основу одговора има увид у оствареност постављених исхода.

Закључак:

На основу спроведеног тестирања види се да су ученици у доброј мери савладали наставне садржеје из предмета свет око нас. Задаци који су имали само један понуђен одговор је у потпуности решен, тј. исходи су реализовани. Са друге стране питања са више понуђених одговора бележе и неке грешке које су сасвим нормалне и оправдане на овом узрасту због вештине


Платформе и опрема

1. е-учионица Нови Логос, Клет, Фреска
2. Google Forms упитник
3. Buncee
4. Лаптоп


Дигитални алати

Google Forms упитник сам користила да проверим стечена знања ученика. На основу статистике коју сам добила закључила сам да су исходи остварени.


Литература

Дигиталан уџбеник из света око нас за 1. разред издавачке куће Нови Логос


Самопроцена часа

Самопроцена часа је урађена кроз стаистику која се налази у самом упитнику. За сваки одговор постоји тачан скор и увид колико су процентуално остварили постављене исходе. Са друге стране сваки ученик је по завршеном тесту одмах добио резултате како је решио и где су му биле грешке.


Оцена ученика

Ученици су путем вибер групе изразили своје задовољство и дали своје мишљење.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Родитељи су прихватили овај вид учења од почетка првог разреда када су били упознати да ће њихова деца радити дигиталну наставу. Код објаве ванредног стања у овом одељењу није било чудно да се одмах пребацимо у потпуности на дигиталу.


Предности и потешкоће за наставнике

Предност: рад од куће, време које могу да распоредим по свом темпу, могућност самоучења.
Недостаци: опрема код деце слабијег материјалног стања, незаинтересованост у малом броју случајева, дигитална неписменост.


Предности и потешкоће за ученике

Предност: рад на рачунару кад желе и понављање градива је увек доступно.
Недостатак: не могу самостално да раде док им се не омогући приступ рачунару.


Коментар

Само она особа која је заиста спремна да ради на себи и да се непрестално унапређује може да прати токове науке.