• ЈПД

#606: „Гледамо срцем и онлајн“ - обележавање 120 година од рођења Антоана де Сент Егзиперија

Опште информације

 • Наставник:
  Мирјана Радовановић Пејовић
 • Назив школе:
  Душан Јерковић, Ужице
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ужице
 • Предмет:
  Француски језик, Ваннаставне активности
 • Одељење:
  Ученици VI разреда
 • Број ђака:
  Око 115 ученика
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Индивидуални

Циљ и исходи наставе

Циљ активности: Обележавање 120 година од рођења чувеног, популарног и омиљеног писца Антоана де Сент Егзиперија
Исходи:
Ученик ће бити у стању да:
-да проналази и изабере потребне информације
-да износи своје утиске и запажања о књижевном делу, тумачи његове битне чиниоце и вреднује га
-опише стања, осећања, расположења, изрази ставове, донесе закључке
-прихвата друге ученике и уважава њихову различитост


Детаљан опис

Да бисмо повећали и читалачке и дигиталне компетенције ученика, приступили смо реализацији пројекта. На иницијативу школских библиотекара (Ане Дуковић и Мирјане Радовановић Пејовић), а поводом планиране активности библиотеке, професорке француског језика (Јелена Недић и Марина Антонијевић) укључиле су четири одељења VI разреда, желећи заједнички да укажу на значај књиге и културе читања за формирање ставова младих.
Ученици су креирали своје радове на основу слободног избора понуђених тема (биографија А. де Сент Егзиперија; максиме – мудре мисли, цитати из књиге о животу, пријатељству, љубави, на српском и на француском језику; илустрација кључних сцена и симбола; разне занимљивости; као и: Мали принц у свакоме од нас, Искреност и поверење, Човек је усамљен међу људима...), а радови су приказани на виртуелној изложби на Фејсбук страници школске библиотеке. Предлози тема су постављени у Гугл учионицу и дат је рок за израду радова. Школски библиотекари су позвани да приступе у учионицу и поставили изложбу. Овом темом ученици отварају себи нове видике и развијају се, теже да напредују и усавршавају се, јер упознајући врхунце књижевног стваралаштва, проналазе нове начине да себе изразе.
„Гледамо срцем и онлајн“ - парафразирајући познату мисао романа да се само срцем добро види, показујемо да смо повезани са другима многоструким везама које нам књиге откривају...


Платформе и опрема

Гугл учионица
Вајбер група
Сајтови о Малом принцу
Друштвена мрежа Фејсбук
Лаптоп, телефон


Дигитални алати

Интернет, PowerPoint, Microsoft office


Литература

Мали принц – Антоан де Сент Егзипери


Самопроцена часа

Самопроцена активности изведена је на основу учествовања ученика, њихових продуката и коментара, процењено је да је оваква активност врло успешно реализована, а задати циљ испуњен. Овакво учење ученика је доказ активног и креативног учења, нуди увек нову тему за размишљање јер упућује на уметност, машту, емоције, доживљаје, вредности.


Оцена ученика

Ученици су одговорили да им се допао овакав начин рада. Издвајамо коментар да никада није био задат бољи домаћи задатак. Активност је побудила пажњу, а начин представљања радова ученика путем виртуелне онлајн изложбе чини је интересантнијом.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Организовање и реализација овог школског пројекта пример је тимског рада и сарадње школских библиотекара и наставника француског језика, који су заједнички спровели активност. Сарадња је једна од најважнијих компетенција и треба је неговати.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности за наставнике су да се остварује другачија комуникација са ученицима, отварају се нове теме и приступи; увиђају предности дигиталне компетенције. На тај начин се оснажују и наставници (стручни сарадници) и ученици. Отварају се нове могућности за рад и сарадњу. Недостаци су да нема потребне непосредне интеракције, ни међу колегама,нити са ученицима.


Предности и потешкоће за ученике

Предности за ученике су што могу да бирају редослед рада, учење и израда задатака одвијају се у оном временском интервалу који им одговара. У могућности су да самостално отварају нове видике, траже информације и формирају ставове. Недостаци су што је појединима потребна боља обученост за коришћење ИКТ, а други их претерано користе. Немају сви ученици исте техничке услове, поједини нису заинтересовани за онлајн активности, као и да нема потребне непосредне интеракције.


Коментар

И током ванредног стања многи школски библиотекари широм Србије пружали су подршку свим својим корисницима, пре свега постављајући едукативне и културне садржаје путем сајтова и друштвених мрежа , указивали им како да искористе време најбоље могуће, тј. за учење, читање, образовање ... Међутим, школски библиотекари нису ни од кога добили никаква конкретна упутства. Иако у Србији највећи број библиотека чине школске библиотеке, та мрежа библиотека је најмање развијена и не схвата се предност целодневног рада школске библиотеке са квалификованим стручним библиотекаром за подстицање ученика на читање и целоживотно учење.