• ЈПД

#61: Коришћење различитих врста платформи и сајтова за учење на даљину

Опште информације

 • Наставник:
  Мирјана Аранђеловић
 • Назив школе:
  Радоје Домановић, Београд (Нови Београд)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Нови Београд
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  7/1
 • Број ђака:
  20
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  индивидуални

Презентација

Плава гробница.pptx

Корисни линкови

Learning.Apps.org, Edmodo


Циљ и исходи наставе

Циљеви: Упознавање ученика са биографским подацима Милутина Бојића и историјским околностима које су инспирисале песника да напише песму Плава гробница.
Неговање мотивисаности ученика за рад. Развијање родољубља и поштовања према својој историји и прошлости.
Исходи: Уме на основу локализације да истакне уметничке вредности текста. У стању је да направи корелацију са сличним делима родољубиве поезије. Зна да истакне моралне вредности погинулих јунака. Користи књижевне термине из прет. разр.<


Детаљан опис

Цео ток часа садржан је у презентацији.
Уводни део часа је биографија Милутина Бојића и историјске околности везане за повлачење српске војске преко Албаније до Крфа, до острва Вида.
Ученици су могли да прочитају песму из читанке или да чују снимак песме са Youtube (линк се налази у презентацији).
У средишњем делу часа ученици одговарају на питања која се налазе у презентацији.
Питања су везана за: разумевање текста, истицање идеје, расположење и тон у коме песник ствара своје дело, тумачење стилских фигура, нарочито метафоре.
У завршном делу часа ученик се подсећа главних карактеристика версификације које су типичне за ову песму (врста строфе, стиха, риме...)
Своје знање проверава помоћу квиза о стилским фигурама које се јављају у овој песми.
Најављује се и даје материјал ученицама за следећу лекцију.


Платформе и опрема

Платформа за учење ЕДМОДО


Дигитални алати

Power Point, Youtube
Learning.Apps.org алат који, поред неких других које користим у изради квизова и вежби, помажу ученицима приликом утврђивање задате области да могу одмах да виде да ли су тачно одговорили или не. Уколико нису тачно одговорили, алат им показује тачан одговор. Ту предност има и Word Wall, Genially за разлику од неких других где је потребна регистрација.


Литература

Распеће Србије, Итака, Београд
Србија у 19. веку у очима странаца, Прометеј, Нови Сад
Наставна теорија и пракса, Зона Мркаљ, Клет, Београд


Самопроцена часа

На основу броја ученика који је одговорио на задатак.


Оцена ученика

Урађена је анкета на Google upitnici:
1. pitanje: Prezentacije su jasne i pregledne 94% DA; 6% NE
2. pitanje: Mogu iz prezentacije da naučim lekciju 59% DA; 41% DELIMIČNO; 0% NE
3. pitanje: Prezentacije su dopuna lekciji iz udzbenika: 64% DA; 31% DELIMIČNO; 5% NE
4. pitanje: Lakše mi je da učim iz udzbenika: 82% DA; 18% NE
5. pitanje: Voleo/la bih da ima više kvizova iz gradiva: 79,5% DA; 20,5% NE


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: Различити алати за реализацију часа га чине динамичним и занимљивим.
Потешкоће: Доста времена треба да се реализује један час на такав начин.


Предности и потешкоће за ученике

Предности: Ученик лекцију може да обради када му одговара.
Потешкоће: Нема интерактивности са другим ученицима и наставником.