• ЈПД

#621: Визуелизација за боље разумевање сортирања низова

Опште информације

 • Наставник:
  Миљан Јеремић
 • Назив школе:
  Књажевачка гимназија, Књажевац
 • Тип школе:
  Гимназија
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Књажевац
 • Предмет:
  Рачунарство и информатика
 • Одељење:
  Трећи разред, природно математички смер
 • Број ђака:
  26
 • Тип часа/наставе:
  Систематизација градива
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљ овог часа је свеобухватно сагледавање алгоритама за сортирање низова и пре свега, визуелни приказ рада алгоритама сортирања низова, представљен у Adobe Flash апликацији која је ауторско дело професора.
У програму су обухваћена три алгоритма за сортирање, где је теоријски објашњено како сваки алгоритам ради, као и визуелни приказ сортирања сваког од алгоритама.
Ученици су на један нови начин видели како сваки алгоритам ради, и боље разумели примену алгоритама на другим задацима.


Детаљан опис

У уводном делу часа радимо понављање и актуелизацију раније ученог градива. Ученици су подељени у групе где свака група добија одређен број питиња за утврђивање. Затим се приступа изради задатака. Ученицима ће најпре бити представљен једноставан задатак који указује само на коришћење основне особине типа података какав је низ са бројевима. Свака група обрађује по један алгоритам, специфичан за обраду низова. Задаци су такви да сваки ученик треба да се прво теоријски упозна са сваким од три поменута алгоритма, да прочита како сваки алгоритам ради, а затим да кроз конкретан задатак са низом и његовим вредностима примени дати алгоритам у апликацији коју су пре тога преузели на свом рачунару. На тај начин ученици ће имати слику поступка рада за сортирање низова. У завршном делу часа извести закључак резимирајући који су циљеви остварени. У току вежбања, ученици имају прослеђен документ на коме се налазе поставке свих предвиђених задатака за час вежби. Ту се налазе и упутства и кодови за њихово решавање.
Самосталном демонстрацијом рада апликације ученик лакше усваја нова знања на иновативан начин. Ученицима је кроз процес визуелизације корак по корак повећана мотивација за даљи рад.. Кроз различите примере за сваког ученика сам увео самосталност у раду. Ученици су након одрађеног часа награђени тако што ће се појавити слике и прича у школском часопису. Софтвер је у многоме олакшао разумевање градива и практичних примера, и скраћује процес усвајања знања о сортирању низова..


Платформе и опрема

Целокупни материјал се налази на блог-сајту професора информатике, www.midusware.wordpress.com. За извођење часа, у овим ванредним околностима, коришћена је и Microsoft Teams платформа за размену информација са ученицима о постављеним материјалима и пројектним задацима.


Дигитални алати

За израду апликације коришћен је Adobe Flash програм. Ученицима је потребан само Internet Explorer(Edge) браузер, и налог на Microsoft Teаms платформи да би преузели наставне материјале, и да би могли да дају неке своје закључке о самом часу.


Литература

Коришћен је уџбеник за трећи разред Гимназије, блог сајт на коме се налази целокупни материјал о пројектној настави, Moodle платформа за електронско учење за трећи разред професора информатике, као и сајт Петље,


Самопроцена часа

С обзиром на повратне информације од стране ученика, увидео сам да је више од две трећине ученика одељења активно учествовало у конверзацији путем Microsoft Teams-a. Ученици у току рада са апликацијом могли да виде како се сваки алгоритамски корак извршава, могли су да паузирају рад апликације и да виде корак по корак процес сортирања сваког елемента, и на ком принципу раде алгоритми.


Оцена ученика

Ученицима је представљен један нов начин објашњења помоћу симулације рада алгоритама за сортирање низа. Као оригинална идеја, а и решење којим се знатно олакшава разумевање ове области која се односи на рад са низовима, ученици су затим попунили он-лајн анкету о евалуацији, где су изнели своје утиске о часу и како су утврдили целокупно градиво о низовима.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

У процесу креирања саме апликације, имао сам подршку из школе, као и од колеге, да истрајем у процесу израде саме апликације. Сматрао сам да ће, ако све ово урадим визуелно како ваља, подићи квалитет наставе програмирања на један виши ниво, а уједно ученицима олакшати процес учења програмирања.


Предности и потешкоће за наставнике

Рачунарство и информатика је предмет који је најмање имао проблема са наставом на даљину. Као наставник сам имао целокупно градиво по разредима на блог-сајту и пре саме наставе на даљину, а сада сам само додао нове материјале којим сам освежио наставу и прилагодио је ученицима. Сматрам да је рад у учионици и прилазак до сваког ученика и рачунара лакши за праћење тренутног усвајања градива, где се одмах кроз часове вежби види како ученик усваја нова знања.


Предности и потешкоће за ученике

Потешкоћа је једино била за ученике да уче програмирање без помоћи наставника у учионици, али сам им применом ове апликације олакшао бар један део градива при крају наставног процеса.


Коментар

Могу рећи да сам задовољан како су пре свега колеге, који нису информатичари, прихватили овај рад на даљину, и како су брзо успели да се снађу у целокупној ситуацији. Нама информатичарима није било тешко организовати наставу и спремити градиво, али је понекад било тешко придобити све ученике да прате наставу на један нови и наметнути начин, и да сви ураде своје планиране и дате домаће задатке.