• ЈПД

#625: ТВ час Музичке културе,обрада народне песме по слуху

Опште информације

 • Наставник:
  Татјана Ђуровић
 • Назив школе:
  Димитрије Давидовић, Смедерево
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Смедерево
 • Предмет:
  Музичка култура
 • Одељење:
  2
 • Број ђака:
  ученици 2.разреда Србије
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Оспособљавање ученика за разумевање песмеВишњичица род родила,усвајање песме на бази слуха.
Континуирано упућивати ученике на присуство музике у свакодневном
животу, примену у пракси и другим наставним предметима.
Певање традиционалних композиција са нашег подручја.
Прецизна дикција и артикулација текста песме.
Разликује боју звука различитих инструмената,као и њихов визуелни изглед.
Детаљан опис

Ученици су кроз powerpoint презентацију могли да науче да певају песму по слуху.Научили су шта је то народна песма.Чули су како звуче инструменти-хармоника,клавир и кларинет.У уводном делу часа су решавали асоцијацију која их је емоционално припремила за обраду песме по слуху.Кроз час је присутна корелација са садржајима из предмета Свет око нас јер се говорило о вишњи као биљци (када цвета,чему служи,како изгледа)као и са садржајима предмета Српски језик (писање великог слова,врсте именица).


Платформе и опрема

eucionica
mozaweb
camtasia


Дигитални алати

yutube
Pixabay
powerpoint


Литература

Одобрени уџбеници за 2.разред свих издавачких кућа


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Час је организован уз помоћ колега који предају музичку културу у мојој школи.Потпуни тимски рад.


Предности и потешкоће за наставнике

Проширивање знања везаних за дигиталне алате као средство за припрему наставе.
Доступност великог броја информација.

Кратак рок за припрему часа.Лош проток интернет веза.Недоступност добре електронске опреме.


Предности и потешкоће за ученике

Доступност широког спектра информација.
Могућност едуковања везаних за алте који се користе у електронском облику наставе.