• ЈПД

#647: Параболе кроз интерактивни рад ученика и наставника и тимску сарадњу у учењу на даљину

Опште информације

 • Наставник:
  Јасмина Мицић
 • Назив школе:
  Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац
 • Тип школе:
  Гимназија
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Крагујевац
 • Предмет:
  Математика
 • Одељење:
  II₇ природно-математичког смера Прве крагујевачке гимназије
 • Број ђака:
  28
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљеви:
-да се повеже научено о квадратним функцијама и тригонометријским неједначинама
-да ову активност повежемо са активностима еТwиннинг пројекта Скривени свет парабола,
-примена алата за учење на даљину: Stormboard, Showbie i Zzish.
-сарадња у тиму.
Исходи:
-да ученик тачно реши елементарну тригонометријску неједначину,
-да примени особину знака квадратне функције и наведе одговарајуће интервале а затим да изведе закључак о решењу тригонометријске неједначине.


Детаљан опис

Час је реализован у одељењу II7, од 28 ученика. Већина је прихватила да учествује у активностима eTwinning пројекта Скривени свет парабола, у овој школској години и сарађује са вршњацима европских средњих школа. Овим часом повезали смо активности пројекта са програмом учења за II разред прир-мат. смера, тј. завршну тему Тригонометријске функције, са наученим у теми Квадратна једначина и квадратна функција. Ово је иначе, на свим класификационим периодима у току редовне наставе, једно од два водећа одељења, од 9 укупно, у другом разреду школе.
У уводном делу часа ученици су позвани у финалне активности на Twinspace-u eTwinning платформе, а затим је одгледан 2-минутни видео прегледа свих парабола (https://www.youtube.com/watch?v=PjvWsDvuvSA&t=29s) које ће ученици применити.
Дан пре овог часа, ученицима је постављен Zzish квиз, са 8 елементарних тригонометријских неједначина, јер је претходни час био час обраде. Ученици су позвани да пошаљу своја решења 7 понуђених неједначина за тимски рад, у своје Showbie фасцикле, тако да за ZOOM час имају и повратну информацију. Тимовима ученика је прегледано 15 задатака .
Како је извештај Zzish апликације показао да је тек нешто више од половине ученика успешно урадило квиз, у главном делу часа је извршена анализа задатака. У наставку су тимови од по 4, или 5 ученика, постављали на Stormboard табли картице са својим сликама решења.
У завршном делу часа изведен је тимски приказ резултата рада. Интерактивно су дискутована решења.


Платформе и опрема

EDMODO платформа за учење, eTwinning платформа.
MS TEAMS, који има много апликација, међу којима је и представљени Stormboard.
Коришћен је MS Office 365, лаптоп са оперативним системом Windows10, Wacom електронска табла са оловком и SBB интернет, који је радио без прекида.


Дигитални алати

https://www.quizalize.com/
за прегледну формативну процену остварених исхода, у току часа и у самосталном раду ученика,
https://my.showbie.com/classes
за преглед радова ученика уз електонске повратне информације наставника.
https://stormboard.com/,
за сарадњу тимова и класификације,
http://linoit.com/home
за оцене ученика,
https://forms.office.com/,
за самопроцену часа.


Литература

Литература: Математика уџбеник са збирком задатака за други разред гимназје, Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сузана Алексић, Klett


Самопроцена часа

За самопроцену часа, креирала сам MS Forms упитник, који је преко Едмодо платформе за учење прослеђен ученицима.
Ради се о 12 питања:
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=shell&fromAR=4#FormId=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__tJwEftUM05JWENNNlg1MUJWTFhNN1lQSEJFVTQ5Ri4u&Preview=%7B%22PreviousTopView%22%3A%22None%22%7D&TopView=Preview
Занимљиви одговори, о учешћу чланова тимова!


Оцена ученика

За утиске ученика о часу, коришћена је Линоит табла.
http://linoit.com/users/jasminamicic/canvases/II7%20Utisci%20o%20%C4%8Dasu


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

За реализацију часова, које са својим ученицима ове године, у времену наставе на даљину, одржавам као ZOOM часове, управа школе ми је привремено уступила нови лаптоп са Wacom електронском таблом и оловком. Ово је значајно унапредило наш рад.


Предности и потешкоће за наставнике

Кључна предност је професионално усавршавање у смеру јачања дигиталних компетенција, у неколико претходних година. Креирани електронски садржаји, постављени на наставни блог Матема моменти, сада су били спреман наставни материјали.
Образовни садржаји кроз ТВ лекције, тестови на сајту Моја школа, наставници, издавачке куће, сви су удружили своје електронске садржаје. То је била наша предност, у заједништву.
Техничке потешкоће су у ходу решаване, али нема граница за радно време...


Предности и потешкоће за ученике

Родитељи ученика су за њих углавном обезбедили рачунаре, паметне телефоне и интернет, а исто тако је и Школа помогла да то буде потпуније, међутим, има случајева да се ученици не могу служити микрофоном, или недостаје камера, тако да не могу у потпуности да испрате садржаје. У овом случају се користе други канали комуникације. Важно је да рад не изостаје. Самосвест ученика гимназије, о томе колико је вредно учити, присутна је и то је наша велика срећа.


Коментар

ZOOM предлог сам одмах прихватила, у замену за непосредне часове. Био је то сјајан предлог у новој ситуацији наставе.
Надам се да ће алати које моји ученици и ја користимо помоћи и осталим наставницима да своју наставу учине више интерактивном и више је приближе ученицима, без обзира на одсуство редовне наставе.
Само подељене идеје заиста вреде!