• ЈПД

#648: ВОЛИМ ХЕМИЈУТЈУБХемијским формулама, YouTube форама и фазонима, настава на даљину је краћа!

Опште информације

 • Наставник:
  Јовица Плавшић
 • Назив школе:
  Десета гимназија Михајло Пупин, Београд (Нови Београд)
 • Тип школе:
  Гимназија
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Нови Београд
 • Предмет:
  Хемија
 • Одељење:
  I9, II9, III12349, IV126
 • Број ђака:
  330
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљ: представити градиво хемије у облику видео-клипова које ученици углавном прате на YouTube, а који садрже занимљиве приче, хемијске форе и фазоне. У жижи су знања из хемије.
Исходи: ученици су пратили снимке, усвајали градиво у мери већој него у нормалним околностима


Детаљан опис

Након анализе сваке лекције или више лекција (садржај, пропратне приче), осмишљаван је начин снимања видео-клипа (избор локације - лабораторија, час у природи, дневна соба, ТВ студио, тераса, прављење презентације, набавка наставних средстава). Снимак је путем YouTube и Edmodo платформи, стизао до свих ученика 10 одељења. Снимак је праћен кратким упутством, као и одговарајућим word документом, који је писана верзија свега што се налази у снимцима. Дописивањем у групи или индивидуално су отклањане нејасноће или се сам снимак настављао новим идејама. Одређиван је термин кратког теста којим је провераван степен усвојености градива.


Платформе и опрема

Мобилни телефон, камера, лаптоп
YouTube, Edmodo, WhatsApp, Messenger, Vimeo


Дигитални алати

PowerPoint, Camtasia
Прављена је презентација која путем кемтејже претварана у видео, који је обрађиван, а затим постављан на јутјуб канал. Програм је омогућавао да се сними глас, слике, видео-материјал, као ескпресија наставника и амбијент у коме се снима.


Литература

Уџбеници, интернет


Самопроцена часа

Велики број тестова, велики број група, ограничено и тачно одређено време провере су главне карактеристике тестирања. Тестирање је вршено на платформи Edmodo у договорено време као assignment. Ученици су израђивали задатке, а затим брзо сликали и постављали одговоре. Истог дана су добијали повратну информацију у виду оцене, подршке, анализе погрешних одговора уз могућност бар 2 поправке.


Оцена ученика

Број прегледа видео-снимака;
Коментарима на групи свог одељења;
Качењем слика и материјала на друштвене мреже;
Опроштајна писма матураната након завршног часа;
Заинтересованошћу за рад, идејама, сугестијама, порукама подршке.


Опис подршке

Од школе (прибор, хемикалије, простор), домара Раше који је отварао школу и дежурао, Министарства просвете (лаптоп и лиценца за програм за снимање), РТС-а и свих ангажованих на снимању, и наравно лепе речи од ученика, колега, родитеља, породице...


Предности и потешкоће за наставнике

1 час је обухватао више лекција, није имао шумове, ништа што би одводило час у нежељеном правцу. Уштеда времена, тако снимљен час је био доступан понекад и у 5 одељења.
Потешкоће: одсуство атмосфере, али је она на крају грађена, како су пристизале повратне информације. Уколико нешто не би било добро снимљено, видело би се тек при обради или монтажи, али се и тада могло исправљати или напоменути шта би требало да се види.


Предности и потешкоће за ученике

Едмодо је често пуцао, није достављао на време, огледи се пасивно посматрају, али се боље виде, ученици могу да раде када имају жељу, могу да распореде своје време и снагу.


Коментар

Ови часови ће остати заувек да сведоче о једном времену! Биће коришћени и у будућности, за неке нове генерације.