• ЈПД

#682: „Живи као да ћеш сутра умрети. Учи као да ћеш живети вечно.“Махатма Ганди

Опште информације

 • Наставник:
  Наташа Мркшић
 • Назив школе:
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Србобран
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  VI-1, VI-2
 • Број ђака:
  48
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљ -Развијање снажних родољубивих осећања кроз доживљај песме и уочавање песничких специфичности
Исходи-
Ученик ће моћи да :
опише свој доживљај дела; одреди књижевни род и врсту; именује мотиве песме својим речима; уочи визуелне и звучне песничке слике; проналази и именује стилске фигуре и разуме њихову улогу у песми.


Детаљан опис

Час започињем својом аудио поруком у којој будим њихову мотивацију најавом кратког тrailer филма о Марку Краљевићу. Постављам питања која их уводе у тему на основу онога што знају о лику Марка Краљевића. Уводни део је формулисани кроз Гоогле учионицу у облику Питања где комуницирамо у договорено време.
Затим ученици у разради самостално приступају анализи песама које се налазе на презентацији. Заступљена је индивидуализована настава, програмирана настава, модуларна настава, игролика настава. Активну партиципацију код ученика сам жежела да подстакнем тако што ученици, примењујући
постојеће знање, бележе релевантне елементе у новом искуству, просуђују
претходно, већ разјашњено знање, и модификују новонастало знање. Посматрала сам их као активан субјект наставног процеса, акценат сам ставила на усвајању
знања с разумевањем.


Платформе и опрема

Гоогле учионица, лап топ, мобилни телефон.


Дигитални алати

Powtoon, Genial, Thingling, Wordwall, Learningapps, Toondoo, Skype.


Литература

Уџбенички комплет за шести разред, издавач Бигз.


Самопроцена часа

Ученици су после одрађеног часа а при предаји домаћег задатке изнели своје кратко мишљење о часу.


Оцена ученика

Ово су неки од коментара:
ODLIČNO,ZANIMLJIVO I RAZUMLJIVO.BRAVO,ODLIČAN 5!
Poštovana nastavnice jako mi se dopada ovaj način rada.Po meni ste vrlo kreativni.I tim ste zaslužili čistu 5.Nadam se da će i sledeće nastavne jedinice biti ovako zaninljive.
OCENA 5
Ovaj rad kounikacije mi se jako svideo i bilo mi je lepo ucestvovati!!!


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Родитељи су похвале о мом начину рада изнели у анкети коју је радила психолог школе о настави на даљину. Лично ми слали коментаре у учионицу, али највећи подстицај су ми биле две ученице са којима радим по ИОП 2 и које су свакодневно радиле и код којих сам уочила видан напредак.


Предности и потешкоће за наставнике

Потешкоће са којима сам морала да се изборим је техничка неопремљеност, јер је потреба за добрим техничким могућностима овде на првом месту. Имам компјутер , али и двоје деце , тако да сам ту имала протешкоћа.
А предности су веома велике, сваког часа сам за свако дете које ради по ИОП правила прилагођене задатке, комуницирала са родитељима и посветила му пажњу коју је просто немогуће остварити у учионици за 45 минута , где још 26 ученика чека информације.


Предности и потешкоће за ученике

Ученици су могли свакодневно да ме контактирају и да добију својих пет минута, наравно уживали су у комуникацији коју смо често обављали и телефонским позивом.
Ученици који раде по ИОР су видно напредовали јер су сваког часа добијали своје индивидуалне задатке који су им били доступни за вежбу током целог дана , а моћи ће да вежбе раде и у току распуста како не би стагнирали до септембра (молба родитеља).


Коментар

У овом периоду сам била веома задовољна јер сам тек сада сваком детету могла да се посветим и да му помогнем онако како њему прија и одговара.