• ЈПД

#688: Басне за ђаке прваке, Доситеј Обрадовић

Опште информације

 • Наставник:
  Биљана Бајчетић
 • Назив школе:
  20. октобар, Сивац
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Кула
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  Први
 • Број ђака:
  23
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  индивидуални, групни

Циљ и исходи наставе

Циљ:
• Поступно увођење ученика у доживљавање и разумевање басне. Успостављање паралелизма између света одраслих и света животиња.
• Развијање код ученика интересовања за басне за децу. Неговање радозналости, маштовитости и стваралаштва код деце. Увиђање поучности басни.
• Развијање љубави према изражајном казивању басни.
Исходи: Ученик је у стању да активно слуша, чита и разуме басне.


Детаљан опис

Уводне активности одвијале су се путем видео часа (путем апликације Messenger).
Ученици су упућени да обнове своје знање о Доситеју Обрадовићу,
( “Знамените личности“, час креиран у дигиталном алату Thinglink ).
Ученици су, кроз разговор, обновили своје знање о баснама.
Ученици су упућени да на блогу „Весела сваштарка“ (чији сам аутор) пронађу пост „Доситеј Обрадовић, басне“ и да следе упутства и откривају садржаје. Дигитални алат genially ( у ком је креиран садржај) им је познат и веома им је занимљив тако да очекују занимљив рад.
Ученици су добили различите садржаје. Имали су могућност да: прочитају басну, одслушају звучни запис интерпретативног читања басне (youtube), прочитају запис о басни, сложе слагалицу (www.jigsawplanet.com), изврше самопроцену наученог решавајући кратак квиз (learningapps).
Завршне активности одвијале су се на наредном видео часу када су ученици препричавали басну по избору,


Платформе и опрема

За извођење наставе користим е-учионицу, блог Весела сваштарка, ФБ групу за сарадничко учење и групне позиве путем апликације Messenger .


Дигитални алати

www.genial.ly
https://www.youtube.com/
https://www.jigsawplanet.com/
https://learningapps.org/
апликација Messenger


Литература

ДР Наташа Станковић Шошо, Маја Костић
Реч по реч, читанка за српски језик за први разред основне школе
Издавачка кућа Нови Логос
2019. год.


Самопроцена часа

Самопроцену часа сам урадила кроз непосредну комуникацију са ученицима, на основу залагања ученика на видео часовима и повратне информације (решен квиз).


Оцена ученика

Ученици су оценили час као веома занимљив. Ученицима се веома допада да слажу слагалице, решавају квизове и играју игрице и да на тај начин уче.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Велику подршку сам имала од родитеља. Родитељи су ученицима пружали подршку при приступању дигиталним садржајима и коришћењу опреме.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: бесплатне онлајн платформе и дигитални алати, омогућава већу креативност и иновативност у раду, развијање дигиталних компетенција, једноставан увид у комплетан електронски портфолио ученика, комплетна педагошка евиденција на једном месту.
Недостаци: рад на креирању појединих садржаја одузима много времена


Предности и потешкоће за ученике

Предности: интерактивни садржаји су веома занимљиви, развијање дигиталних компетенција, довољно времена за сваку активност, брза повратна информација кроз поене које ученици сакупљају у игрицама и квизовима,
Недостаци: слаба интернет конекција, зависност од родитеља, ризици на интернету,