• ЈПД

#689: Европа на клик

Опште информације

 • Наставник:
  Драгана Виденов
 • Назив школе:
  Свети Сава, Кикинда
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Кикинда
 • Предмет:
  Енглески језик
 • Одељење:
  одељења 4. р. којима предајем
 • Број ђака:
  25
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  индивидуални, рад у групи, прилагођени

Презентација

Projects.pdf

Корисни линкови

Сви линкови су део презентације, па овде наводим само неке:
https://classroomnumber4.blogspot.com/2020/04/the-stay-home-superheroes.html

https://view.genial.ly/5eabd0fb32376f0d7de387e5/interactive-image-europe-challenge

https://classroomnumber4.blogspot.com/2020/04/easter-challenges.html

 


Циљ и исходи наставе

Циљ пројектних активности је повезивање наставника и деце из различитих држава Европе око заједничких тема, подстицање дечије радозналости и креативности, развијање истраживачког духа, подизање еколошке свести, проширивање вокабулара...
Захваљујући учешћу у међународним пројектима ученици усвајају нова сазнања и креирају нове садржаје, комуницирају на енглеском језику са својим вршњацима из Европе, користе разноврсне дигиталне алате, развијају логичко размишљање.


Детаљан опис

Од школске 2015/2016. године укључујем ученике у међународне пројекте на платформи еТвининг, а ванредна ситуација није нас спречила да наставимо сарадњу са ђацима и наставницима из различитих држава Европе. Наставили смо са предвиђеним активностима, обележавали значајне датуме, одговарали на актуелне теме, итд.
Садржај је примерен узрасту, обилује занимљивим активностима које пружају могућност ученицима да прошире своје знање на различите теме на забаван начин, а тиме је и њихова мотивација већа.


Платформе и опрема

Платформе: Едмодо и еТвининг
Средства и опрема: интернет, рачунар, мобилни телефон, таблет, фотографије


Дигитални алати

https://edpuzzle.com/, https://www.liveworksheets.com/ и https://www.genial.ly/ (интерактивни садржаји), https://anyflip.com/ и https://www.storyjumper.com/ (е-књиге), https://www.renderforest.com/ (видео), https://www.tricider.com/ (идеје), https://www.greetingsisland.com/ (е-честитке), https://vocaroo.com/ (снимање гласа), https://www.google.com/forms/ (анкета), https://www.zoom.us/ (разговори)


Литература

уџбеник, радна свеска и приручник Smart junior 4, Дата Статус, Београд


Самопроцена часа

Реализоване активности су у складу са предвиђеним циљевима пројеката. Ученицима сам, током активности и касније, пружила подршку и повратне информације у виду поруке и коментара.


Оцена ученика

Ученици су вредновали своје и радове других ученика, а у коментарима и попуњавањем онлајн упитника изразили су задовољство реализованим активностима.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

С обзиром на то да се ради о ученицима млађег школског узраста, била им је повремено потребна помоћ родитеља да приступе платформи, а потом и да поставе или пошаљу фотографије.
Такође, велику подршку ми пружају и наставници са којима директно сарађујем у еТвининг пројектима.


Предности и потешкоће за наставнике

Предност је у томе што се пројектне активности спроводе из удобности дома.
Тешкоћу представља одсуство интеракције са ученицима.


Предности и потешкоће за ученике

Предност овог измењеног начина рада је у усвајању садржаја на занимљив начин уз развијање дигиталних компетенција.
Тешкоћа је у томе што немају сви ученици подједнаке услове, нити интернет.