• ЈПД

#690: Развијање комуникацијских вештина ученика у разговору са писцима савременицима

Опште информације

 • Наставник:
  Милица Вучковић
 • Назив школе:
  UNBOX hab
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
 • Општина:
  Ниш-Медијана
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  више разреда
 • Број ђака:
  80
 • Тип часа/наставе:
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

PITAJ PISCE Milica Vuckovic.pptx

YouTube

Корисни линкови

https://www.facebook.com/454276664965111/videos/262112225158140/

 


Циљ и исходи наставе

Циљеви:
- развијање креативности и маштовитости;
- стварање атмосфере за развој мишљења и јавног говора;
- развијање комуникацијских способности и одговорног учешћа у демократском друштву;
- учење о писцима, стваралачком поступку и књижевности;
- развијање интересовања за писање и читање;
- подстицање талената.

Исходи:
- ученик упознаје ауторе и њихова дела;
- више од половине ученика се директно укључује у комуникацију; друга половина комуницира писменим путем;
- ученик исказује креативност


Детаљан опис

1. Ступање у контакт са писцима. Објављивање догађаја.
2. Слање линка за догађај учитељима, наставницима и пријављенима преко мејла.
3. Слање видео и осталих садржаја заинтересованим ученицима (аудио запис неког књижевног дела или одломка гостујућег писца или представе настале на основу њиховог дела).
4. Један део писаца се обраћао деци путем видео поруке, у којој су ученицима унапред задати изазови. (Урађене задатке су показивали на виртуелном дружењу.) Други део писаца најављиван је загонетно кроз занимљивости из њихових живота или књижевних дела.
5. Слање слика са цитатима и најинтригантнијим одломцима из дела.
6. Слање ученицима кључних речи (из стваралаштва писца), да на основу тога направе најаву у виду слогана или постера).
7. Део радова ученика прикупљен је преко мејла и месинџера, други део је остао њима (приказан је само у програму).
8. Сусрет са писцима отпочињао је тако што је модератор постављао по једно питање за писце у гостима, а онда би се јављали ученици. Ученици су се јављали према утврђеном правилнику (свако је најпре у чету затражио реч).
9. Улога модератора била је да пренесе питања ученика који су се одлучили за писмено обраћање писцима, као и да повезује разговор у једну смисаону целину. Охрабривање ученика на креативност била је заједничка улога писаца и модератора.
11. Ученици су такође давали изазове писцима.


Платформе и опрема

Google, лаптоп, телефон, електронска пошта


Дигитални алати

Google Meet - слањем линка пријављеним ученицима и писцима сви су се укључивали у сусрет. Ученици су сами контролисали свој микрофон - користили су га само када су имали нешто да кажу. Видео опција омогућила је ученицима да виде писце, док су ученици сами бирали да ли ће бити видљиви писцима или не.
YouTube и друштвене мреже - за најаву.


Литература

1. Алексић, Драгана, Уметност комуникације са децом, 2019.
2. Савић, Јован, Креативност, изградња заједнице и развој, 2007.
3. Стојановић, Буба, Интегративни приступ књижевном делу услов успешне рецепције и креативности, 2013.

Прочитала сам готово све књиге писаца који су гостовали у програму.


Самопроцена часа

Самопроцену сам вршила на основу остварености постављених циљева и исхода.


Оцена ученика

Ученици су имали прилике да оцене виртуелни сусрет на самом крају, директним коментарисањем, или у каснијој дискусији са својим учитељима или наставницима.
Ученици су имали прилике да креирају будући сусрет - давањем предлога кога писца позвати, а за последњи сусрет ове сезоне ученици су давали предлог путем Гугл анкете.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

1. Од стране колега из организације добила сам лаптоп и платформу за рад.
2. PR организације је оглашавала догађај на друштвеним мрежама и страницама које се баве културно-образовним садржајима.
3. Колеге у школи су преносиле вест и упућивале заинтересоване ученике да се јаве.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности:
1. Могућност истовременог укључивања више људи из више различитих места у исти програм.
2. Доступност гостију (лакша организација доласка у виртуелни него реални простор).

Потешкоће: нисам их имала.


Предности и потешкоће за ученике

Предности:
1. Могућност већег броја сусрета са писцима савременицима.
2. Могућност да се укључе и повежу ученици из различитих места.
3. Могућност за интегративна учења.
4. Слободно изражавање својих талената и прилика да добију повратну реакцију, често савет и идеју, од писаца.
5. Пуна интеракција писаца и деце.

Потешкоће: није их било.


Коментар

Програм Питај писце утицао је на повећање дигиталних способности и код писаца. Писци старије генерације први пут су се сусрели са платформом на којој се радило и успешно су је савладали.
Писци су ово искуство истакли као значајно, јер су у каснијим годинама и они научили нешто ново и померили сопствене границе.
Писци су изразили жељу да се овај програм настави, пошто један број њих није у прилици да путује по Србији, а сусрете са децом оценили су као изузетно ревитализујуће и значајне за њихов рад.
Волела бих да нагласим да сам као ментор, односно координатор овог програма (и осталих програма у оквиру организације UNBOX hab - НАУЧИ МЕ) радила без новчане надокнаде пуна два месеца, са великим ентузијазмом и уживајући у свим сарадњама и у атмосфери слободног, толерантног, оптимистичног и подстицајног друштва.