• ЈПД

#692: Врло креативан и подстицајан начин обраде градива

Опште информације

 • Наставник:
  Нада Алатић
 • Назив школе:
  Јован Јовановић Змај, Сремска Митровица
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Сремска Митровица
 • Предмет:
  Ликовна култура, Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  1
 • Број ђака:
  27
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Самостално стваралаштво ученика у вези са темом
ученици ће овладати техникама цртања и сликања,
ученици овладавају правилном изговору
Најважнији циљ је тај да ученике подстакнем да имају вољу и жељу за рад на овакав начин и у оваквим ситуацијама, да у процесу израде задатака уживају , да желе да изразе своје креативности и задовољство које долази успешним завршним продуктом.


Детаљан опис

‒ Први део активности:
Прво сам послала задатак путем гугл учионице на тему оног што деци највише недостаје у изолацији уз илустрацију на тему ,,Ово сам ја“ где деца цртају себе са раширеним рукама како бих сву децу спојила у видео запису да се држе за руке. Послат им је видео запис који сам снимила како бих им појаснила како треба да ураде.
‒ Комуникација са децом и родитељима преко гугл учионице и вибер групе о томе како се деца осећају у новонасталој ситуацији, шта је оно што има највише недостаје уз објашњења задатка.
‒ Анализа и похвала радова.
Други део активности:
‒ Затим задајем задатак преко гугл учионице за час ликовне културе на тему: ,,Шта ми највише недостаје у изолацији,,
‒ Учитељ анализира и похваљује задатке, прави пано са радовима и излаже на страници школе.
Трећи део активности:
‒ Такође ученици снимају видео или аудио запис на исту тему.
‒ Учитељ прави видео запис свих радова у заједничком видеу и поставља да страницу школе.
‒ Такође учитељ подстиче ученике на креативност и слободу у раду.


Платформе и опрема

Гугл учионица
рачунар
мобилни телефон


Дигитални алати

power point - израда презентације
adobe premier - за монтажу спотића
photoshop - за обраду ликовних радова за пано и видео спот
камера за снимање појашњења задатка


Литература

електронски уџбеник


Самопроцена часа

Успешни завршни радови као и позитивни утисци и родитеља и деце


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Како су у питању прваци који нису самостални у многоме су родитељи помогли да лакше схвате оно што се тражи и да учествују у задатку заједно са децом.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности су лака комуникација.
Потешкоћа није било.


Предности и потешкоће за ученике

Предности су лака комуникација.
Потешкоћа није било


Коментар

С обзиром да се први пут сусрећемо са оваквом врстом наставе у оваквој ситуацији, сматрам да смо успели да помогнемо деци да без потешкоћа савладају наставни план и програм и да то савладавање учинимо што једноставнијим, забавнијим,креативнијим...