• ЈПД

#695: Екскурзија (на крају четвртог разреда) - on line, путовање путем Power Point, Prezi, You Tuba, Kahoo

Опште информације

 • Наставник:
  Катарина Марковић Првуловић
 • Назив школе:
  Јован Јовановић Змај, Обреновац
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Обреновац
 • Предмет:
  Пројектна настава
 • Одељење:
  IV 5
 • Број ђака:
  20
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  индивидуални, групни

Презентација

tbd

YouTube


Циљ и исходи наставе

Стицање нових знања из Природе и друштва: о градовима у Србији (Шабац, Ваљево и Лозница), систематизација градива о историјским догађајима и времену Првог и Другог српског устанка, на Мишару; стицање знања о културним споменицима и светињама Троноши, као и систематизација градива о лику и делу Вука Стефановића Караџића из Српског језик; самосталан истраживачки рад; креативно практичан рад-Ликовна култура; учење и систематизација наученог кроз нивое, Исходи су дефинисани користећи Блумову таксоно


Детаљан опис

Ове године у мају месецу је планирана наша прва екскурзија, она се није реализовала. У жељи да ученици бар виртуелно обиђу и упознају сва планирана места, дошла сам на идеју да заједно урадимо у оквиру Пројектне наставе Екскурзију.
1. активност ученици су решавали квиз Kahoot са питањима у вези понашања у аутобусу (у оквиру саобраћајних правила);
2.Представљена им је маршута нашег путовања Обреновац-.Мишар-Троноша-Тршић -Обреновац. Путем презентација на classsroom-у ученици су упознали ова места, подсетили се историјских чињеница а онда приступили по групама самосталном истраживачком раду.
3. У оквиру истраживачког рада, по групама имали су задатак да пронађу на интернету и запишу шта је за њих интересантно о градовима Шабац, Ваљево и Лозница.
4. По завршеном задатку, ученици су писане радове слали на платформу classroom, viber, следила је снимана презентација, написаних радова о датим градовима и слање снимака на viber.
5. Практичан рад ученика се огледао да направе мапу места које смо виртуелно обишли.
6. Урађена је и заједничка презентација нашег града.
Овакав рад је допринео развијању код ученика: жељу за упознавањем знаменитих места и градова у Србији као и знаменитих места у нашем граду, овладавањем ИКТ-а, (решавање Kahoot-а, преузимање и гледање Power Piont, коришћење You Tube, размена фотографија у оквиру групе, самостални стваралачки рад, креативност, говорништво-у улози презентера (спикера), снимање филма преко апликације Filmigo од фотографија другара


Платформе и опрема

Користила сам платформу Classroom, Viber, Kahoot, Power Point, Prezi, Filmigo, Googl, You Tube.
Radila sam na laptopu, телефону.


Дигитални алати

Kahoot-решавање квиза, провера општег знања ученика
You Tube-користећи за гледање краћих филмова
Power Point-(омиљени алат) јер користим приликом презентеције
Prezi-за мене нови начин презентовања али подједнако занимљив
Googl-уместо енциклопедије и за све друге информације
Filmigo-кратак филм од датих фотографија (урадила је ученица)


Литература

- Bjekić, D. (2013). Psihologija učenja i nastave u elektronskom obrazovanju. Čačak: Fakultet tehničkih nauka u Čačku Univeziteta u Kragujevcu.
Prezi, tutorijali, link: www.prezi.com/learn
Milošević D. Kurs Alati i tehnologije u elektronskom učenju Link: http://e-lab.ftn.kg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=207
Education Technology and Mobile Learning, lista 20 besplatnih alata za kreiranje prazenta


Самопроцена часа

Самоевалуација је урађена на следећи начин, прегледала сам радове ученика, преслушала припремљени материјал, добила повратну информацију 2 квиза и на такав начин имала увид у стечена знања на часу као и на самосталан рад ученика и њихово коришћење и употребу ИКТ-а


Оцена ученика

По савету колеге урадила сам евалуацију на следеће начине: први да се јаве ученици којима се допао обилазак и као свој допринос томе пошаљу фотографије омиљених места у нашем граду, и други путем Гоогл-мита где су ученици имали задатак да слањем стикера искажу своје задовољство или незадовољство оваквим обиласком и презентацијама и преко Vibera путем анкете.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Од родитеља: на један диван начин су подржали идеју и потрудили се да и ученици могу да на такав начин прате наставу и учествују у раду, у почетку уз њихову подршку а касније по речима родитеља и самостално, што мислим да је велики успех за овај узраст; од колеге који ме је посаветовао, сина, ћерке.


Предности и потешкоће за наставнике

Мишљења сам да је овакав вид наставе ученицима занимљив, савремен, буди истраживачки дух, упућује на предности коришћења ИКТ-а у настави
Сналазила сам се да научим о новим алатима, користећи огромно знање супруга, учествујући на вебинарима (организованим од стране Фондација Темпус- еТвиннинг национални тим за подршку -4 вебинара; Група Клет Србија -5 вебинара; Академија еду. Институт за модерно образовање; ОКЦ-образовно креативни центар) као и искуства и савети ћерке и сина и супруга


Предности и потешкоће за ученике

Због социјалног статуса и недовољне опремљености (поједини ученици су имали само телефона, али не и компјутера), и зато нису можда могли да у потпуности испрате све активности у оној мери како је то већина радила.


Коментар

Овакав рад за мене је представљао изазов. Волим да пробам нешто ново, да истражујем, примењујем и стварам. Мени се овакав рад веома допао и већ планирам да у току лета радим на новим примерима наставе примењујући, осмишљавајући наставу, саме часове или неке делове часа, за следећи разред (први) при томе уводећи и родитеље и децу у такав рад од самог почетка.
Пратећи многе вебинаре, онлајн семинаре… користила сам научено а то је Блумову дигиталну таксономију која пренета на наш рад садржи:
(активност са дигиталним алатима од стране ученика)
1. Делање: маркирање-решавање квиза
2. Повезивање: претраживање- коришћење Википедије
3. Примена: покретање, управљање и дељење са групом-рад у оквиру Classroom-a
4. Концептуализација: разоткривање, повезивање- рад у групи
5. Евалуација: коментарисање-повезивање преко Viber-a
6. Креација: снимање, анимирање, режирање-самостално прављење видео снимака
7. Дељење: објављивање-заједнички рад -презентовање и обајвљивљње на You Tubu

Имам сагласности родитеља али они су сами писали и потписивали јер нисмо имали контакте. То су фотографисали као што су и ученици своје радове и слали преко VIBERA