• ЈПД

#696: На врло креативан и подстицајан начин обраде градива врло креативни одговори.

Опште информације

 • Наставник:
  Нада Алатић
 • Назив школе:
  Јован Јовановић Змај, Сремска Митровица
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Сремска Митровица
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  1
 • Број ђака:
  27
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Читање, разумевање, доживљавање песме за децу и стваралаштво ученика у вези са песмом
Ученик ће бити у стању да:

‒ препознаје песму, проналази информациј изнете у тексту, чита књижевни текст, примењује основна правописнаправила(користивеликословонапочеткуреченицеи за личнаимена);
‒ развије и покаже своју креативност


Детаљан опис

‒Први део активности
‒покрећем разговор са ученицима преко вибер групе о начинима хваљења и подстичем их на креативно изражавање путем гугл учионице и вибер групе
‒подстичем их да покушавају да покажу самохваљење на различите начине
Други део активности
‒ путем гугл учионице најављујем наставну јединицу
‒ обезбеђујем слушање звучног записа
‒ анализирање песме путем давања упутства за самостални рад
‒ контролишем рад ученика
‒ записују основне податке у свеске
‒ шаљу задатке ради прегледа и повратне информације
Трећи део активности
‒ задајем стваралачку активност
‒ помажем ученицима да изведу сценску игру
‒ дајем инструкције за рад код куће
‒ смишљају наставак приче
‒ изводе сценску игру
‒ снимају видео запис и шаљу путем гугл учионице


Платформе и опрема

Гугл учионица
рачунар
мобилни телефон


Дигитални алати

power point - израда презентације
камера за снимање појашњења задатка


Литература

електронски уџбеник - различак


Самопроцена часа

Успешни завршни радови као и позитивни утисци и родитеља и деце


Оцена ученика

путем коментара


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Како су у питању прваци који нису самостални у многоме су родитељи помогли да лакше схвате оно што се тражи и да учествују у задатку заједно са децом.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности су лака комуникација.
Потешкоћа није било.


Предности и потешкоће за ученике

Предности су лака комуникација.
Потешкоћа није било


Коментар

С обзиром да се први пут сусрећемо са оваквом врстом наставе у оваквој ситуацији, сматрам да смо успели да помогнемо деци да без потешкоћа савладају наставни план и програм и да то савладавање учинимо што једноставнијим, забавнијим,креативнијим...