• ЈПД

#697: Васкршње јаје - пројекат реализован наглашеном међупредметном повезаношћу и ангажовањем ученика

Опште информације

 • Наставник:
  Слађана Стефановић
 • Назив школе:
  Јосиф Панчић, Баљевац
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Рашка
 • Предмет:
  Природа и друштво
 • Одељење:
  трећи , прво
 • Број ђака:
  20
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљ пројекта је да се ученици боље упознају са празником и учествују у његовом обележавању.
Исходи: Да ученици прошире знања о празницима и обичајима и науче да негују традицију, развијају еколошку свест, негују креативност и изражавање критичког мишљења, примењују различите ликовне технике, мотивишу се да користе дигиталне алате и користе интернет у образовне и сазнајне сврхе.


Детаљан опис

Пројекат је реализован кроз пет наставних недеља и корелацију међу предметима: Природа и друштво, Чувари природе, Веронаука, Ликовна култура, Енглески језик, Музичка култура.
Обавештење о пројекту, недељни задаци и дискусије вођени су преко платформе Microsoft Teams.
Ученици мог одељења су навикли на истраживачке задатке и пројекте, воле да су укључени у процес освајања знања, али воле и да покажу шта су научили. Радо су прихватили све задатке, са задовољством их обављали, а то су и навели код дате самопроцене коју смо практиковали након сваког извршеног задатка. Ни то нам није било страно јер примењујемо и у редовним условима, некада описом, а некада и смајлићима ученици исказују степен остварености исхода и своје(не)задовољство.
Иновативне методе су везане за извођење саме наставе на даљину. Користила сам платформу, али су неке задатке ученици слали и преко мејла, уколико им је била потребна додатна техничка подршка. Дугујем захвалност и родитељима који су ме подржали у намери да, поред усвајања предвиђених садржаја( углавном преко видео-конференцијског позива), развијамо и дигиталну писменост.
Ученици су у току рада размењивали мишљења и идеје, били ангажовани кроз фронтални, групни рад , али и индивиуалне активности уз подршку родитеља.
Остварени исходи воде трајном богаћењу знања јер су их остварили уз активно учешће. Веома сам задовољна.


Платформе и опрема

Microsoft Teams,породични лап топ, телефон


Дигитални алати

Платформа Microsoft Teams, video i PP prezentacije


Литература

Уџбеници за предмете различитих издавачких кућа, садржаје са интернета, искуство


Самопроцена часа

Ученици су након сваког задатка слали самопроцену и у складу са њом смо планирали даље, али и допунске активности.


Оцена ученика

Описом слатим уз задатак.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Већина родитеља је дала адекватну подршку детету, праћење и подршка у раду, повратна информација, односно процена колико су успешни у самосталном раду и у којим сегментима је потребна додатна подршка. Константно смо били у контакту, а процену су слали на мејл.


Предности и потешкоће за наставнике

Стара опрема и некоришћење платформе од стране колега у школи. Новине сам савладавала у ходу, пратећи вебинар , без драгоцене размене колега.


Предности и потешкоће за ученике

Коришћење платформе без проблема, понекад слаб интернет код два ученика.


Коментар

По први пут учествујем на оваквом конкурсу. Користим доста иновација у настави. Иако имам 25 година рада са децом, и даље прижељкујем изазове. Прихватам оно што сматрам да ће наставу учинити занимљивијом, а децу додатно мотивисати. Подржавам целоживотно учење и надам се да ћу и даље ићи у корак с временом и бити добар учитељ новим генерацијама које долазе.
Хвала на указаној прилици.