• ЈПД

#698: Презентација колекције/израда портфолија

Опште информације

 • Наставник:
  Марија Величковић
 • Назив школе:
  Техничка школа за дизајн коже, Београд (Вождовац)
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Вождовац
 • Предмет:
  Дизајн производа од коже
 • Одељење:
  IV1 - образовни профил: техничар дизајна производа од коже
 • Број ђака:
  21
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљ:
Развијање стручних компетенција у складу са захтевима занимања и развојем савремене технологије.
Очекивани исходи:
По завршетку пројекта ученик ће бити у стању да:
изради колекцију одевних предмета, галантерије и обуће на задату тему, пратећи све фазе израде колекије,
прикупља, анализира организује и критички процењује информације,
изради презентацију колекције,
користи стручну терминологију и дискутује на одређену тему,
ради ефикасно са другима као члан тима,
ефикасно комуницира,


Детаљан опис

Наставни пројекат је организован на Мicrosoft Teams платформи. Основна идеја, приликом осмишљавања пројекта, била је да ученици стекну целовиту слику о процесу израде модне колекције за одређену сезону - онако како се то ради у модним кућама у којима се овим задатком бави тим модних дизајнера, и да направе план промоције своје колекције (на друштвеним мрежама, блогу итд.).
Активности у оквиру пројекта:
- представљање пројекта (истицање циља и очекиваних исхода), формирање тимова, именовање вођа тимова, договарање активности; Истраживачки рад ученика на тему – модни тренд за сезону јесен/зима 2020/21 и израда презентације; Израда инспирационе табле-moodboard-a; Израда колекције производа конфекције, галантерије и обуће (израда идејних решења и техничке документације); Израда презентације колекције /израда портфолиа (која обухвата комплетну анализу модног тренда за наведену сезону, галерију радова (инспирацона табла. идејна решења) и план активности за промоцију колекције); Видео час – презентација колекција/портфолија; Отварање и уређивање профила на друштвеним мрежама и сл. и представљање радова (инстаграм, блог итд.); Евалуација пројекта.
Гости на пројекту, који су се укључили у видо час, помогли су својим коментарима ученицима да боље сагледају важност појединих задатака: Јелена Петровић-модни дизајнер модне куће Ивко, из домена дизајна; Божана Вуковић, наставник стручних предмета из дела који се односи на технички део (техничка документација) и саму производњу.


Платформе и опрема

Microsoft Teams платформа. Ученици и наставници користили су сопствене рачунаре, интернет и друга неопходна средства за реализацију овог пројекта.


Дигитални алати

Google Drive, Forms, Movavi Video Editor. Неки алати су били неопходни, као што је Movavi Video Editor који је коришћен за уређивање видео записа. Google Drive је олакшао рад на задацима код којих је било неопходан сарадничко уређивање садржаја, док је Формс пружио могућност да се на једноставан начин анкетирају ученици и изразе своје мишлјење о резултатима пројекта.


Литература

За реализацију појединих задатака ученицима су помогли ТВ часови емитовани на РТС планети.


Самопроцена часа

Наставници и гости пројекта коментарисали су пројекат. Закључак је да ј начин организовања активности и задужења ученика у овом пројекту истоветан начину организовања задужења радних задатака дизајнера у модној фирми. Ученици су ангажовањем у овом пројекту могли да закључе која знања, вештине и компетенције су неопходна за бављење професијом дизајнера.


Оцена ученика

Ученици су оценили пројекат попуњавањем анкетних листића -апликација Forms.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Модни дизајнери Јована Петровић -модна кућа ИВКО и Милена Јоргачевић Николић -Дермаманум Д.О.О (која се бави производњом галантерије од коже), као и колегиница Божана Вуковић -наставник стручних предмета у Техничкој школи за дизајн коже, присуствовали су видео часу на коме су представљене колекције.


Предности и потешкоће за наставнике

Пројекат је реализован на платформи која пружа велике могућности за прегледно организовање наставног матерјила, олакшану комуникацију са ученицима, олакшано сарадничко уређивање материјала итд. што олакшава рад и наставника и ученика. Потешкоћа није било, осим што из објективних разлога неке активности на овом пројекту нису реализоване, а учиниле би пројекат потпунијим (на пр. реализација готових производа из колекције у кабинетима за практичну наставу).


Предности и потешкоће за ученике

Потешкоће су се јављале када је појединим ученицима била лоша интерне конекција, па су из тог разлога били спречени да присуствују часу или да сараднички уређују са осталим ученицима неки материјал у договорено време.