• ЈПД

#699: Водени цвјетови Ахмед Хромаџић 

Опште информације

 • Наставник:
  Атифа Шаљић
 • Назив школе:
  Рифат Бурџовић Тршо, Тутин
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Тутин
 • Предмет:
  Босански језик
 • Одељење:
  V 4
 • Број ђака:
  16
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

priprema.pptx

YouTube


Циљ и исходи наставе

Циљ: Уочавање одлика естетских вриједности умјетничке и народне бајке.
Исходи: Основни ниво: ученик ће бити у стању да увиди разилку између народне и умјетничке бајке; препознаје разлику између стварних и нестварних ликова и догађаја.
Средњи ниво:
- ученик ће бити у стању да одреди књижевни род и књижевну врсту,
- илуструје књижевне ликове.
Напредни ниво:
- ученик ће бити у стању да стечена знања из бајке спроведе у свакодневном животу,
- изнесе критику о понашању људи према животињама.


Детаљан опис

Уводни дио часа је конципиран на повезивању старог и новог градива, упознавању биографије писца ( Ахмеда Хромаџића) и подсјећање ученика на активно слушање и уучешће у анализи бајке.
Главни дио часа: Наставник чита, изражајно, бајку Водени цвјетови уз визуелно представљање лабудова и музичку пратњу ономатопејског звука. Након читања ученици говоре о емоцијама. Препознају непознате ријечи на основу приказаних слика. Говоре о грациозности лабудова, поткрепљујући их реченицама из текста . Издвајају реалистичне догађаје од фантастичних. Описују звјери које уживају у игри лабудова. Ученици препознају природне боје, запажају сличност Водених цвјетова и Аске и Вука . Закључују да ово дјело припада епици (као књижевном роду), а књижевна врста је бајка. Одређују тему и идеју текста. Наставник даје три задатка да ученици према својим способностима одаберу један. 1. Написати реченицу са особинама лабудова. 2. Нацртати лабудове. 3. Завршити бајку по свом нахођењу. Два ученика су нацртала бајку, четири написала крај бајке, а остали написали реченице.

Завршни дио часа: Наставник ученицима путем Гугл учионице прослеђује линк са питањима. За три минуте одговарају на питања. Просјечан оцјена је пет. Самопроцјена је извршена подизањем смајла на питања осјећања.
На крају сви пјевају пјесму У дјечијем свијету гдје проблема нема уз пратњу наставнице музичке културе.


Платформе и опрема

Онлајн платформа за рад на даљину: Googlе classroom,
Whatsapp
Средства и опрема: лаптоп, ТВ, интернет, камера, микрофон, слушалице, јутјуб канал


Дигитални алати

Microsoft Office – Power Point презентација је коришћен током обраде часа. На њој је била фотографија писца, водених цвјетова, објашњења непознатих ријечи, питања за рад у групама, Гугл учионицу, самовредновање и текст пјесме коју смо отпјевали на крају.
- На ЗООМ-у смо, успјешно, реализовали цио час.


Литература

Мелида Реброња и Хазема Ништовић, Босански језик и књижевност, читанка за пети разред, издавачка кућа Клет, 2018.


Самопроцена часа

На основу питања
Да ли у вама сада преовладавала емоција среће ?
Да ли вам се свидио овај начин рада ?
Како сте се осјећали док сте радили из своје куће?
Јесте ли сретни сто ћете мијењати крај приповијетеке?

На основу реакције ученика, начин рада је био перфектан. На постављена питања ученици су показали смајл сретни, осим за рад од куће. Активности ученика су биле одличне и креативне.


Оцена ученика

Ученици од почетка школске године користе смајл којим на крају часа покажу своја осјећања. На пет питања су показали сретни смајл ,само на питање- Да ли сте сретни што радите из своје куће? Показали су тужни смајл. Пјевали су на крају часа и били јако тужни што је час завршио.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Родитељи су били сретни што ће њихова дјеца учествовати у реализацији часа на даљину. Врло радо потписали сагласност. Обезбијдили им добар интернет за тај дан, посудили им своје телефон, инсталирали ЗООМ, и ГООГЛЕ учионицу, обезбиједили освијетљен простор и били им подршка док је час текао.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности су:
- Организација времена;
- Креативност и сналажљивост наставника;
- Подизање нивоа дигиталних компетенција;
- Увид у све ученичке радове на једном мјесту.
Недостаци:
- Повремени прекид интернет комуникације;
- Много времена се троши за прегледавање свих задатака него у реалним условима;
- Отежана социјализација.


Предности и потешкоће за ученике

Предности
- Ученик може да понавља видео записе док не усвоји градиво;
- Подршка и добра сарадња са родитељима;
- Смањена је нетрпељивост и насиље.
-Сардања ученика је добра.

Недостаци
- Ученици проводе превише времена за мобилним телефоном или рачунаром;
- Контрола ученика приликом израде домаћих задатак
- Чест прекид интернет комуникације;
-Неколико ученика касно обезбиједило интернет и телефон;
- Социјализација ученика.


Коментар

Овај вид наставе је велики изазов за мене, јер сам се тек упознала са ученицима и успоставила добар вид комуникације рада у школи. Настава на даљину је захтјевнија, креативнија и даје слободу наставнику и ученику за новинама у настави. Уочила сам предности овог начина рада. Ученици и наставници су научили да користе многе алате. У будућности ћу се трудити да користим све алате које сам користила у реализацији онлине наставе, јер су ученици јако заинтересовани и мнофго креативни.
И на самом крају најбитније је што смо из ове пандемије изашили здраво и научили да се може радити и Ванредном стању.