• ЈПД

#700: Кроз пројектну наставу на даљину стварамо близину

Опште информације

 • Наставник:
  Рената Цветков
 • Назив школе:
  Никола Вукићевић, Сомбор
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Сомбор
 • Предмет:
  Ликовна култура
 • Одељење:
  6/4
 • Број ђака:
  24
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Упућивање ученика на опажање и уочавање,као и усвајање са разумевањем појма и примене комуникације.
Ученик користи одабране информације,изражава своје мисли,описује свој рад и естетски доживљај,идентификује теме са одабраним уметничким делом,разматра ,именује и описује одабране мотиве,примењује и повезује стечена знања,развија стратегију проналажења решења,комуницира,изражава свој став.израђује практичан рад.


Детаљан опис

Наставна тема Комуникација
Уводни део часа
Наставник мотивише и прави корелацију са српским језиком,историјом,техником и технологијом,објашњава појам и врсте комуникације,приближава кључне појмове кроз практичне примере и анимирани видео.
https://biteable.com/watch/people-explainer-scens-template-copy-2591484
Повезује тему са тренутном ситуацијом(пандемија,изолација,превенција).Ученици посматрају примере и анимацију,коментаришу,закључују и разговарају међусобно преко скајпа о теми комуникација.
Главни део часа
Реализација темеПрича из изолације.
Наставник објашњава задатак,даје могућност слободног избора мотива,медија и материјала,активност се заснива на индукативним методама проблемског типа,мотивише их да слободно изразе свој став,даје техничку помоћ и инструкције. Предлаже начине израде рада :сликањем,снимањем,фотографисањем,бележењем симбола,анимацијом,презентацијом...Ученици проналазе и анализирају доступне изворе(новине,тв,интернет ,литературу...) и стварају практичан рад (ликовни,видео,ППТ презентације,колаж,деколаж ,плакат,реферат,едитовану или фотошопирану слику,рад урађен у неком од дигиталних алата и програма..)
Завршни део часа
Наставник са ученицима анализира пристигле радове,прави видео презентацију радова,мини изложбу
https;//youtu.be/1ROpH4HS3RQ
Ученици критикују,дискутују и изражавају своје ставове.Наставник емитују видео представу коју је саставио од више појединачних снимака које су ученици снимили на тему комуникација
https;//youtu.be/PnrBsmzZ5W0Платформе и опрема

Вајбер група
паметни телефони и рачунари


Дигитални алати

Бајтабл
Гугл упитник
Вордвол
Паутјун
Помогли су у презентацији и еваулацији


Литература

Ликовна култура,6.разред,Сања Филиповић,Клетт
Историја уметности,Х.В.Јансон
Канцеларијско пословање и коресподенција,Весна Ратков


Самопроцена часа

Путем посматрања ученичког учешћа,практичног рада,анализом мини изложбе представљене видео презентацијом и гугл упитника.На основу коментара позоришне представе Прича из изолације


Оцена ученика

Гугл упитником и коментарима у групи одељења


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Пружање тачних информација,савети око употребе дигиталних алата


Предности и потешкоће за наставнике

Предности су самостално организовање активности,довољно времена за припрему и евалуацију,доступност и примена дигиталних алата,боља организација рада.
Потешкоће су застарела опрема за рад.


Предности и потешкоће за ученике

Доступност информација,материјала и наставника 24 часа.
Техничке потешкоће(недостатак рачунара и интернета)


Коментар

Током наставе на даљину оформила сам ликовну секцијуУметност у доба коронеса преко 30 ученика,као и драмску групу која је функционисала тако што су ученици на основу добијене улоге сами сценирали,одглумили и снимили свој део који сам касније објединила у представу(пример,линк горе наведен).
Учествовали смо на више ликовних такмичења (Црвени крст Сомбор,Међународни феситвалНа крилима детињства Панонија-2.место,Васкршњи сабор 2020-preko 20 награђених радова итд.) и организовала две акције.