• ЈПД

#701: Алати за обраду слика и ученички портфолио 

Опште информације

 • Наставник:
  Нада Стојичевић
 • Назив школе:
  Електротехничка школа Никола Тесла, Панчево
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Панчево
 • Предмет:
  Алати за обраду слика
 • Одељење:
  21
 • Број ђака:
  29
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Индивидуални

Циљ и исходи наставе

Развијање креативности код ученика и способности за естетско обликовање;
Развијање способности логичког размишљања и повезивања теорије са практичним знањем;
Стицање знања са начинима обраде растерске и векторске слике;
Стицање вештина при обради растерске векторске и графике


Детаљан опис

Наставне активности су конципиране тако да су ученици имали постављене наставне видео материјале о начину коришћења одређених алата. На основу представљених алата сваког часа су добијали одређене задатке у оквиру којих би вежбали њихово коришћење али и кроз практичну примену на конкретној теми могла се добити повратна информација о степену усвојености градива.
Кроз теме задатака покушано је да се ради на развоју креативности код ученика, а кроз избор омиљених филмова, књига, знаменитих личности, самосталног избора научних тема, покушано је повезивање са другим темама које интерсују ученике, кроз које су могли и да се слободније изразе и представе.


Платформе и опрема

Приликом извођења наставе на даљину коришћена је Едмодо платформа (https://new.edmodo.com/) а од опреме рачунар.


Дигитални алати

https://inkscape.org/ - програм
https://www.golabz.eu/labs - онлјн лабораторије
https://atomisystems.com/activepresenter/ - снимање садржаја (омогућава додавање текста што је добро решење ако није могуће снимити аудио запис уз видео)
https://new.edmodo.com/ - платформа за учење


Литература

- https://inkscape.org/learn/tutorials/


Самопроцена часа

Самопроцена наставе није још увек урађена


Оцена ученика

Ученици су углавном имали позитивну оцену у вези одржане наставе (могуће је видети резултате у оквиру предатог рада). Много је важније што су изузетно задовљни својим резултатима и што је заједнички закључак да је ипак рад у школи оно што им недостаје и што им више одговра.


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Опис подршке

/


Предности и потешкоће за наставнике

Потешкоће: Недостатак опреме, нестабилна интернет веза, спора коуникација са ученицима


Предности и потешкоће за ученике

Предности: Могућност да задатке раде када им одговара, лакша органиација времена.
Потешкоће: Недостатак опреме, нестабилна интернет веза.


Коментар

/