• ЈПД

#702: Систематизација лирике 

Опште информације

 • Наставник:
  Олга Урошевић
 • Назив школе:
  Иво Андрић, Београд (Раковица)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Раковица
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  6/2, 6/4, 6/5
 • Број ђака:
  77
 • Тип часа/наставе:
  Систематизација градива
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљ часа:Систематизовање знања из књижевности кроз самосталну активност ученика.
Исходи:ученик ће бити у стању да повеже књижевне термине и појмове са обрађеним књижевним делима, одреди врсте обрађених лирских песама, одреди врсте строфе, стиха и риме.


Детаљан опис

Начин реализације:
Ученици су 12.маја обнављали лирске песме и одлике лирике као књижевног рода.Те недеље су овај наставни садржај пратили путем програма РТС-а. Као додатни подсетник , наставник им је припремио интерактивну презентацију која се налази на овом линку:
https://view.genial.ly/5eb9e1d17792c20d1661a6a5/presentation-poezia-za-shestake
Систематизација лирике започета је обнављањем стилских фигура.Наставник је за обнављање одабрао лекцију са квизом у Нирпод апликацији. Ова веб-апликација омогућила је да се током презентације садржаја о стилским фигурама уметну и питања за утврђивање.Наставник је одабрао две активности после лекције-квиз и повезивање картица.Лекција са игроликим активностима се налази на овом линку:
https://share.nearpod.com/vsph/82mjHPLVLu
Резултати квиза показују да су ученици више пута радили квиз. У коментарима разреда ученици су писали да им је ова игролика активност била корисна за обнављање.Након квиза и игрице у Нирпод апликацији, ученици су радили тест који је направљен у форми Гугл упитника.Овим тестом наставник је проверио колико су ученици савладали одлике лирике и обрађених лирских песама.Квиз се налази на овом линку:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDEwg-gt53YPVt5NN8sgqPiuXmr5x_8SpCnl7S0Ihlid42gQ/viewform
Провером је обухваћено 77 ученика. Велики број ученика је одлично савладао градиво о чему говори висок просек поена на овом тесту.


Платформе и опрема

Наставу на даљину сам реализовала на платформи Гугл учионица.Користила сам рачунар, интернет, уџбенике, различите веб-алате.


Дигитални алати

Користила сам апликације Нирпод (Nearpod), Каху (Kahoot) , софтвер Powtoon за прављење анимираних презентација, веб-алат Genially за прављење интерактивних презентација, лепљиву таблу Lino.it , Гугл упитнике. Они су наставу учинили занимљивом и динамичном и омогућили су већу ангажованост ученика који су били активно усмерени на учење.


Литература

Читанка за 6.разред: ,,Чаролија стварања, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић, Логос, 2019
Граматика за 6.разред: ,,Језичко благо, Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић,Логос 2019


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Колегиница која је већ радила у Гугл учионици ми је представила могућности које нуди ова платформа и поделила је своја искуства са мном ,што ми је јако помогло у даљем раду.


Предности и потешкоће за наставнике

Предност је што сам развила своју дигиталну компетенцију и што сам усавршила нове веб-алате, које сам користила током онлајн наставе. Овакав начин рада је омогућио да више ученика буде активно и усмерено на процес учења.Потешкоћа је била што сам у кратком временском периоду морала да савладам рад на новој платформи, као и рад са новим веб-алатима.


Предности и потешкоће за ученике

Предност оваквог начина рада је што су ученицима били доступни различити интерактивни садржаји за савладавање градива и развијање вештина учења.Ученици су наставне материјале могли да прилагоде свом темпу рада и да контролишу процес учења.
Неки ученици нису били технички опремљени за овакав облик извођења наставе. Многима је недостајала жива реч наставника.