• ЈПД

#703: Лаза Лазаревић „Ветар“

Опште информације

 • Наставник:
  Слађана Лукић Бундало
 • Назив школе:
  Медицинска школа Београд, Београд (Савски Венац)
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Савски венац
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  2/13, 2/14
 • Број ђака:
  47
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

Лаза Лазаревић Ветар.pptx

Корисни линкови

https://prezi.com/view/VPmEj435FunAbdnsK7Lk/
https://padlet.com/medicinskeskolebiblioteka/ii60e2odr69us77x
Јутјуб емитовање представе „Швабица - није више доступно


Циљ и исходи наставе

Циљ: ученици ће се упознати са животом и делом Лазе Лазаревића (уз посебни осврт на његов рад као лекара) и психолошком приповетком.

Исходи
Ученик: познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и књижевноисторијски контекст; уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из обавезне школске лектире; анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.


Детаљан опис

Ученицима је као увод у дело Лазе Лазаревића послужило заједничко гледање представе „Швабица”, коју је преко јутјуба приказао ЈДП, као ваннаставна активност.
Будући да је ученицима ових усмерења у програму цела приповетка, а не одломак, упућени су на сајт Антологија српске књижевности.
На почетку часа, ученици су погледали презентацију коју је припремио наставник: https://prezi.com/view/VPmEj435FunAbdnsK7Lk/
Највећи изазов у овом облику рада је омогућити да се ученицима не наметне наставникова интерпретација дела, већ да се одржи дијалошки метод при анализи. На заказаном часу на гугл учионици ученици су писали о свом утиску о приповеци, објашњавали своје схватање мотивације ликова и њихове карактеризације. У дискусији се издвојило као доминантно схватање да је основна тема приповетке однос Јанка и манипулативне мајке, па добили задатак да одговоре на теме: Јанко - човек без своје воље или Загонетка лика Јанкове мајке.
Анализи дела српског реализма придружен је креативан изазов за ученике. Ученици су добили задатак да стварају властита књижевна дела, инспирисани делима Глишића, Нушића, Домановића, Лазаревића и Војислава Илића. Њихово стваралаштво је објављено на платформи падлет https://padlet.com/medicinskeskolebiblioteka/ii60e2odr69us77x
Лазаревић је послужио ученицима као инспирација да се поиграју мотивацијом и излагањем Јанка, у облику прозе љубитеља дела (fanfiction): како би гласио почетак приповетке да је Јанко свестан мајчине манипулативност или властиту причу.


Платформе и опрема

Сви линкови и материјал постављени су у гугл учионици, која је служила као платформа за комуникацију са ученици.
Коришћени су материјали на РТС Планета.


Дигитални алати

Алат за креирање презентација: https://prezi.com
Алат за представљање радова: https://padlet.com


Литература

Јован Деретић „Историја српске књижевности


Самопроцена часа

Већина ученика је изнад очекивања савладала наставну јединицу и показала дубок увид у мотивацију и поступке ликова. Били су врло заинтересовани за Лазаревићев живот и његов значај у историји медицине и ван граница Србије, у складу са њиховим професионалним опредељењем. Неки су били невољни да се укључе у дискусију, али су показали одличне резултате у предатим радовима.


Оцена ученика

Ученицима се нарочито допала прези-презентација, асоцирала их је на мапе ума. Сматрају да ће лакше уочити шта је битно у наставној јединици.
Креативан изазов се показао за већину превише захтеван. Пошто је захтев био да се напише само један креативан рад инспирисан српским реалистима, већина се одлучила за Глишића (фолклорна фантастика - предање из мог краја) или Војислава Илића.


Опис подршке

Са прези-презентацијама сам се упознала путем бесплатног семинара који је организовала издавачка кућа Клет.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: Коришћење већег броја алата и аудио-визуелних средстава, немогуће у редовној настави услед техничких ограничења.
Потешкоће: Припрема часа и процена рада ученика захтева много веће временско ангажовање наставника. Могућност злоупотребе (коришћење туђих радова).


Предности и потешкоће за ученике

Предности: временска флексибилност, могућност да се више пута враћају постављеном материјалу, прилика за стидљиве ученике да комуницирају директно са наставником ван одељења.
Потешкоће: недостатак техничке опреме, нижа информатичка писменост неких ученика.


Коментар

У настави књижевности највећи изазов је како очувати аутентичност доживљаја дела, како избећи да се ученику наметне готова интерпретација и тако онемогући аутентична комуникација са светом дела. Због техничких ограничења код ученика није било могуће користити неку од платформи за групне видео-позиве, па се дискусија морала одвијати у писаном облику, што је успорава и отежава.
Већина ученика је показала далеко већи степен ангожавања и постигла бољи успех него у редовној настави, јер им је одговарала временска флексибилност.