• ЈПД

#710: Развој саморегулисане наставе кроз реализам у српској књижевности

Опште информације

 • Наставник:
  Гордана Павловић
 • Назив школе:
  Гимназија Сава Шумановић
 • Тип школе:
  Гимназија
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Шид
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  2-3
 • Број ђака:
  20
 • Тип часа/наставе:
 • Облик рада:
  комбиновани

Циљ и исходи наставе

Саморегулишућим учењем циљ је да ученик кориштењем дигиталних алата и нових техника учења (електронске мапе ума, временске линије, графици и дијаграми, електронске игре речима, интерактивна табла за боље планирање учења, електронски тестови...) изгради сопствени модел учења и већу мисаону активност.
Ученик уме да континуирано и плански учи кроз игровне методе, стваралачки и креативно се изражава, усавршио је вештине читања те способан је да самостално уобличава књижевне чињенице.


Детаљан опис

Припрема
На виртуелној табли објављујем наставну област са темама (Реализам у српској књижевности) и тачан датум контролног задатка 20-ак дана унапред. Позивам ученике да размисле о темама и направе свој планер рада. За сваку тему одређују број дана припреме, а припрема се организује тако да прати наставни програм и одговара потребама ученика. Последња недеља резервисана је за систематизацију знања из свих тема.
Регулација
Подсећам ученике на виртуелној табли када је време за увежбавање градива из одређених наставних области, то чиним објављивањем стикера у виду подсетника, мотивационих сличица, слика које илуструју градиво, а такође качим линкови до одговарајућих видео-записа или конкретних документа са наставним материјалом. Постављам питања на стикерима и подстичем ученике да се активно укључе у припрему за контролни задатак. Питања могу бити различите врсте и подстицати ученике да поводом конкретних задтака поделе свој начин решавања истих (осталим ученицима видљиве успешне стратегије учења), да поделе проблематичне или занимљиве задатке (остали ученици покушавају да реше), да сличицом илуструју своје расположење (овако инциирају предах, мотивишу друге, радну атмосферу чине пријатнијом).
Евалуација
Преиспитивање учења и процена резултата рада најчешће иде кроз електронске квизове, асоцијације, игре речима, а у чек листи постављам питање и о проблематичним темама. На стикерима подстичем ученике да изнесу свој коментар поводом резултата рада и осмисле даље учење


Платформе и опрема

Кориштен је лап-топ, таблет, андроид телефон, телевизор.


Дигитални алати

Linoit, Мind Mup, Time Graphich, Infogram, Wordwall, Sokrative, ТВ настава - Моја школа РТС


Литература

Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси,Змај, НовиСад, 2003.
Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за издавање уџбеника, Београд, 2006.
Ка савременој настави српског језика и књижевности, Зборник радова, Друштво за српски језик и књижевност, Београд, 2004.
Часопис Друштва наставника српског језика и књижевности Републике Српске,III/1-2, Бањ


Самопроцена часа

Кроз чек-листу са параметрима: развијам кључне међупредметне компетенције код ученика; пружам додатну подршку свим ученицима; планирам различите активности уважавајући инди. разлике; подржавам ученике да слободно износе своје идеје, питају, предлажу; дајем јасне смернице којим подстичем критичко, дивергентно и аналитичко мишљење.


Оцена ученика

На инстаграм профилу prof_gordana постављена је мини анкета (питањe: Саморегулиђућа наства српског језика и књижевности учи о начину и процесу учења по сопственом моделу ? ДА/НЕ) коју су ученици били у обавези да ураде, преко анкетног листића (5 питања) који је постављен, а додатно ко је желео мога је да искаже (напишу, сними звук или видео) запажања и утиске о начину рада


Предности и потешкоће за наставнике

Стална комуникација са ученицима, менторске смернице у сваком моменту што даје јаснију повратну слику колико ученик континуирано ради и колико је коме потребно индивидуалних задатака.

Дизајн и израда интерактивних материја и садржаја захтева доста времена и неминовна је свакодневна надоградњу ИКТ компетенција јер се стално сусрећеш са новим.


Предности и потешкоће за ученике

Пратећи упутства и захтеве наставника, као и рад других ученика, ученик је мотивисанији да континуирано учи, а осим мотивације која проистиче из употребе савременог алата (дигиталног), јавља се и мотивација изазвана осећајем сигурности који ученик има због поступно вођеног процеса учења.
За време наставе на даљину од 17. марта до 31. маја 2020. ученици су били преоптерећени израдом бројних домаћих задатака из других предмета, као и техничка опрема (неки су се ученици служили само андроид телф.


Коментар

Ученик на овај начин постаје део тима са заједничким циљем, што представља додатну мотивацију, али и обавезу да се укључи у осмишљене активности. Улога наставника је од кључне важности, јер наставник постаје виртуелни водич кроз припрему ученика. Истовремено се остварује конкретна припрема за контролни задатак, али се спонтано ради на усвајању корака у процесу организовања учења. Осим што се подстиче конкретна употреба у настави, подстиче се и развој дигиталних компетенција ученика и коришћење различитих виртуелних алата у свакодневном животу.