• ЈПД

#711: Обрада песме ,,Кукавица по нотном тексту

Опште информације

 • Наставник:
  Мирјана Дејановић Стошовић
 • Назив школе:
  Илија Гарашанин, Гроцка
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Гроцка
 • Предмет:
  Музичка култура
 • Одељење:
  3-5
 • Број ђака:
  7
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални, индивидуални

Циљ и исходи наставе

Циљ часа је научити текст, ритам и мелодију песме; овладати вештином анализирања нотног текста.
Исходи: ученик би требало да зна текст, ритам и мелодију песме, као и да препознаје у ком такту је написан нотни текст и које се ноте по трајању налазе у ком такту.


Детаљан опис

У уводном делу су обављене вежбе дисања како бисмо се припремили за даљи ток часа. За ову прилику припремљена је презентација са квизом ,,Милионер. Ученици су имали задатак да тачно одговарају на постављена питања. Имали су и опцију да погреше и у том случају бисмо се вратили на претходни слајд и имали могућност поновног одговарања. У презентацију је накнадно додат видео снимак мог певања песме. Презентација коју сам током часа приказивала ученицима имала је више слајдова, али је морала бити коригована како би се испоштовала правила конкурса.

У главном делу часа смо анализирали нотни текст питањима:
- Шта се налази на почетку сваког нотног система?
- У ком такту је писана овај нотни текст?
- Шта су тактице?
- Које ноте по трајању се налазе у нотном тексту?
- Истактирајте први, други, трећи... такт на неутралнислог ЛА.
- Хајмо сада да истактирамо солмизацијом.

Затим смо усавршавали певање, темпо и динамику вокалног и инструменталног извођења.

У завршном делу часа реализовано је такмичење у свирању и певању.

Онлајн часови су и за мене и за ученике били ново искуство и могу рећи иновативни метод рада у мом досадашњем искуству.


Платформе и опрема

- платформа Zoom
- Power Point презентација
- лаптоп


Дигитални алати

Није их било.


Литература

Марија Гаљевић, ,,Распевано дете 3, уџбеник за трећи разред основне школе


Самопроцена часа

Самопроцена часа се одвијала на самом крају часа на платформи Zoom. Поред усменог казивања утисака, ученици су експресије изражавали и подизањем или спуштањем палца уз образложење на скали од 1 до 5 у којој мери им се допала или није допала активност.


Оцена ученика

Већини ученика је музичка култура омиљени предмет. Кажу да много воле свирати на дечјим музичким инструментима.


Опис подршке

Највећу подршку сам имала од својих ученика. Увек су испоштовали онлајн часове, чак и поред осталих обавеза које су имали. Такође велику подршку добијам и од свог супруга.


Предности и потешкоће за наставнике

Није било посебних потешкоћа при реализацији наставе на даљину, с обзиром на то да сам свакодневно била у онлајн комуникацији са својим ученицима. Неретко смо заједно радили и домаће задатке, што је у великој мери била олакшица и родитељима и деци. Слабији интернет је једини проблем који није био тако учестао.


Предности и потешкоће за ученике

Поред поменутог слабијег интернета, неких већих потешкоћа за ученике није било.