• ЈПД

#712: Композиција Востани Сербие, изведена од стране Дувачког ансамбла Музичке школе

Опште информације

 • Наставник:
  Илија Рајковић
 • Назив школе:
  Музичка школа Стеван Мокрањац, Пожаревац
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Пожаревац
 • Предмет:
  Мешовити оркестар
 • Одељење:
  3., 4., 5., 6 Основне музичке школе
 • Број ђака:
  39
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљ изведене наставе је колективно музицирање, подршка ученицима у периоду ванредног стања, као и пружање моралне подршке у борби против епидемије.


Детаљан опис

Имајући у виду ситуацију у којој су се ученици нашли, као и уосталом и цела
држава, идеја је била да се кроз наставну јединицу ученицима (а касније и публици) пружи један вид моралне подршке кроз композицију која би им продубила осећај јединства у борби у којој смо сви били подједнаки учесници. Уследила је израда аранжмана за састав који је био на располагању.

Методе које су коришћене орјентисане су на исходе и орјентисане првенствено на ученике.

Детаљан опис часа се налази у презентацији.


Платформе и опрема

Мобилни телефон, вибер, имејл, рачунар


Дигитални алати

Аудио софтвер (Cubase), Видео софтвер (Davinci Resolve)


Литература

Композиција Востани Сербие, аранжирана за одговарајући састав


Оцена ученика

Са великим усхићењем су коментарисали добијени резултат, као и њихови родитељи, а такође су, због природе финалног производа, са задовољством делили на друштвеним мрежама.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Подршка се огледа у веома пријатној сарадњи како са колегама, које су врло радо прихветиле да учествују у читавом процесу рада, тако и врло ангажованој сарадњи са родитељима који су заједно са ученицима учествовали у креирању видео снимака.


Предности и потешкоће за наставнике

Предност је у томе што се добијени резултат могао одмах презентовати широј публици путем друштвених мрежа.
Потешкоће су се огледале у томе да интернет конекција није била код сваког ученика на задовољавајућем нивоу. Техничка опремљеност није била код свих ученика иста, а односи се на квалитет мобилних телефона.


Предности и потешкоће за ученике

Предност је бављење уметношћу у време изолације, комотно време за рад.

Потешкоће су углавном исте као и у претходном одговору, као и неискуство у реализацији оваквог пројекта.