• ЈПД

#713: Практична настава у *доба короне* за будуће пекаре

Опште информације

 • Наставник:
  мр Виолета Милетић
 • Назив школе:
  Пољопривредна школа Шуматовац, Алексинац
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Алексинац
 • Предмет:
  Производња хлеба
 • Одељење:
  2-2
 • Број ђака:
  10
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљ:Оспособљавање ученика да производе ражени и мешане врсте хлеба и специјалне врсте хлеба по различитим рецептурама,поштујући важећу законску регулативу.
Исходи:припреми и дозира сировине према рецептури,замеси тесто одговарајућом методом,прати ток ферментације,обради тесто:дели, обликује,пече,хлади пакује и складишти хлеб примени принципе ХАЦЦП, мери критичне границе,оцени органолептички квалитет хлеба,сортира и одлаже отпад на одговарајући начин


Детаљан опис

У току он-лине наставе у периоду од 17.03.-30.05.сам имала два модула практичне наставе:Производња раженог и мешаних врста хлеба и Специјалне врсте хлеба.Радила сам са доле наведеним алатима на доле наведеним платформама, такође.Описаћу три различита часа.
Уводни део часа је обично био шаљив видео везан за пекарство
1 час сам пустила видео где сам снимила своју ћерку како меси производ,али са много грешака.Имали су за задатак да препознају све грешке.На крају су сами месили задато.
2 час Укључили би се сви: ја сам месила, они су гледали и пратили сваки мој корак и трудили се да ураде исто што и ја.Овоме је увек предходила припрема сировина, а то смо радили на крају предходне праксе:изабрали би рецепт,од понуђених,и све сировине су морале бити на столу пре почетка рада.
3 час Увек када бих видела да је дошло до замора деце,променила бих или алат,или платформу.То је био добитни потез,јер су били знатижељни:на пр.сваког другог четвртка у 11.00 сам им организовала вебинар!То су и највише волели, јер сам их после завршеног контрлисала,тако што сам се укључивала у њихов рад повремено,али нису знали када!Наравно, покушавали су да им неко на тим часовима помогне у мешењу.Одушевили су се ситуацијом када сам *ухватила* маму да помаже
Завршни део часа се састојао од евалуације ученика.Домаћи рад је био припрема за наредни час: избор теме од понуђених,и објашњење везано за наредне часов.Одговари на питања ученика су била у току целог рада,али на крају сам и ја њима постављала питања


Платформе и опрема

Viber Community, Google drive и Zoom
Опрема: само смарт мобилни телефон и лап топ (компјутер).


Дигитални алати

Poll Everywhere-ом сам повезала одељење,те сам лако координисала радом свих
Nearpod-ом сам пвезивала више мултимедијалних ресурса,форсирала колаборативни рад у оквиру пројектне наставе. Регистровала сам и вебинар сваког другог четвртка
Poll maker сам користила за евалуацију.Због већег броја типова питања користила сам га за кратке провере,јер је дељење лако и не мора се регистровати за коришћење


Литература

Гавра Калуђерски и група аутора, 1997. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
Пројектна настава, Зоран. Б. Гаврић (2020), Клетт
Управљање развојним променама у васпитно-образовним установама. Мандић, Д. Вилотијевић, М. (2017). Учитељски факултет, Београд


Самопроцена часа

Самопроцена наставе је била после сваког мог часа. Читајући одговоре у евалуационим обрасцима које сам постављала, долазила сам до закључка да ли сам негде грешила и када и како. Одмах сам исправљала уочено. Такође сам се трудила и да самокритично оценим свој рад, али ирад на појединој платформи и помоћу одредјеног алата


Оцена ученика

Евалуационим обрасцима које сам поставњала помоћу поол мејкера. Сваког часа!!! Јер су то много волели, а ја сам имала одмах повратну информацију да ли су задовољни тиме или не.


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Опис подршке

Није ми била потребна, јер имам реко 320 сати стучног усавршавања на нету (а преко 800 укупно)


Предности и потешкоће за наставнике

-наставник постаје водитељ, што интенција савременог образовања
-нема непосредног контакта са учеником, што знатно отежава практичан рад


Предности и потешкоће за ученике

-немогућност личне корекције наставника
-могу да виде више пута видео запис демонстрационог дела са појашњењем, и свако појединачно може да добије сугестију и помоћ