• ЈПД

#715: Дело Растка Петровића Људи говоре, чланак Жива реч и тонски запис Деца говоре

Опште информације

 • Наставник:
  Данијела Иличин
 • Назив школе:
  Шеста београдска гимназија, Београд (Звездара)
 • Тип школе:
  Гимназија
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Звездара
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  3-9
 • Број ђака:
  80
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  индивидуални, фронтални, групни

Презентација

Danijela Ilicin.ppt

Корисни линкови

www.srpskijezik-nas-nasusni.rs

 


Циљ и исходи наставе

Значај књижевног стваралаштва Растка Петровића у контексту српске авангарде. Увежбавање активног говорења и писања, као и књижевног стваралаштва.


Детаљан опис

Уводни део часа
Емотивна припрема за час: сви ученици су добили задатак да одговоре на питање шта за њих представља жива реч. Све њихове појединачне одговоре сам сабрала и објавила текст на блогу под тим називом.
Главни део часа
Ученици 3-9 разреда добили су задатак да на каналу РТС Планета поледају час о авангардном роману Растка Петровића „Људи говоре”.
Затим читају одломке из Читанке и добијају питања за групни рад.
Прва група: Објасните какву вредност Растко Петровић придаје људском сусретању и разговору.
Друга група: На који начин наратор разговара са људима, каквог су расположења људи које среће и како се они односе према њему.
Трећа група: Издвојте елементе по којима би ово дело могло бити путопис. Због чега, ипак, није? Шта у овом делу припада романсијерском поступку?
Четврта група: Пронађите у тексту део где се спомиње рат и представите ставове који се том приликом износе. Упоредите са ставовима о рату писаца о којима смо говорили.
Пета група: Анализирајте део у ком наратор говори о пчелама и објасните ауторово начело по којем уметник треба да буде стваралац, а не подражавалац онога што је у природи створено.
Шеста група: Објасните симболику завршног дела романа у којем се појављује крик мириса на сумпор. Покушајте да повежете са мотивом крика у другим уметничким делима, о којима смо говорили (Д. Васиљев, Е. Мунк).
Добијају за домаћи задатак да направе неколико презентација о Растку Петровићу.
Завршни део часа
Основци припремају тонски запис Деца говоре.


Платформе и опрема

РТС Планета, Гугл учионица


Дигитални алати

Вордпрес блог на којем објављујемо све што заједнички урадимо, алати за презентацију, PowerPoint, програм за обраду текста Word, програм за обраду фотографија...


Литература

Читанка и Граматика издавачке куће Едука
Речник Матице српске


Самопроцена часа

На основу објава коментара посетилаца блога.


Оцена ученика

На основу објава коментара посетилаца блога.


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Дозволу за овакву врсту рада.


Предности и потешкоће за наставнике

Недостатак техничких средстава.


Предности и потешкоће за ученике

Недостатак техничких средстава.


Коментар

Дивно искуство!