• ЈПД

#716: Лов на јаја - online игра на тему Ускрса

Опште информације

 • Наставник:
  Марина Јовановић Панајотовић
 • Назив школе:
  Рада Миљковић, Јагодина
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Јагодина
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност, Математика, Свет око нас, Ликовна култура, Музичка култура, Физичко васпитање, Верска настава, Енглески језик
 • Одељење:
  I-2
 • Број ђака:
  24
 • Тип часа/наставе:
  Систематизација градива
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљ наведеног наставног средства је увежбавање, обнављање и утврђивање наставних садржаја, које су ученици усвојили, кроз забавне садржаје и задатке.


Детаљан опис

Настава на даљину путем игре ,,Лов на јаја.


Платформе и опрема

Наведено у презентацији.


Дигитални алати

Наведено у презентацији.


Литература

Уџбенике за први разред издавача БИГЗ.


Предности и потешкоће за наставнике

Интернет конекција - мана.


Предности и потешкоће за ученике

Интернет конекција - мана.


Коментар

Задовољни ученици.