• ЈПД

#717: Скривено благо Келта 

Опште информације

 • Наставник:
  Ненад Пантић
 • Назив школе:
  Сава Шумановић, Београд (Земун)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Земун
 • Предмет:
  Час одељенског старешине
 • Одељење:
  I2
 • Број ђака:
  32
 • Тип часа/наставе:
  Систематизација градива
 • Облик рада:
  индивидуално

Циљ и исходи наставе

Циљ часа је систематизација градива првог разреда из предмета српски језик, математика и свет око нас и његова примена. Помоћу игролике активности и програмираног материјала извршио сам систематизацију градива 1. разреда.
На крају часа ученици су устању да самостално решавају проблемске ситуације служећи се наставним садржајима које смо обрадили током првог разреда.


Детаљан опис

Ученици су добили линк ка тексту Скривено благо Келта које сам припремио у сврху систематизације градива. Читајући текст покушавају да помогну Небојши и Софији да стигну до скривеног блага ослањајући се на знање које су стекли у првом разреду.
Текст је доступан на адреси:
http://skola.savasumanovic.edu.rs/skriveno-blago-kelta/
Материјал сам креирао уз помоћ Ворд преса. Хиперлинковима ученици решавају задатак по задатак.


Платформе и опрема

Школски сајт.
LearningApp.org
Padlet.org


Дигитални алати

wordpress
learningapp
padlet
youtube
MS PowerPoint
puzzel.org


Литература

Загонетне приче Уроша Петровића


Самопроцена часа

Уз помоћ падлет стране на којима су ученици писали коментаре.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Упутили су ме на могуће проблема код реализације.


Предности и потешкоће за наставнике

Техничка подршка и опрема.


Предности и потешкоће за ученике

Техничка подршка и опрема.