• ЈПД

#719: Пројекат Које боје је живот? трајао целе школске године и у учионици и у природи и на даљину

Опште информације

 • Наставник:
  Александра Алексић
 • Назив школе:
  Карађорђе, Велика Плана
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Велика Плана
 • Предмет:
  Енглески језик
 • Одељење:
  2/3 2/4 2/7
 • Број ђака:
  39
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Стицање дуготрајних знања, вештина и навика применљивих у свакодневном животу
Осамостаљивање ученика
Развијање и неговање љубави према књизи и вештине разумевања прочитаног у циљу учења и стицања функционалних знања


Детаљан опис

Пројекат се састоји из пет малих пројеката који су подржали школски пројекат „Еко- Школе“ и обележавање неколико важних Међународних датума. Обухватио је више тема и више дисциплина повезавши их у причу о одрастању и сазревању.

Мали пројекти:
„EAT THE RAINBOW“- „ПОЈЕДИ ДУГУ“ - септембар и октобар
јесењи плодови – Здрава исхрана
„TEACHING TOLERANCE“– Боје и осећања Међународни дан толеранције 16. новембар
„A GARDEN IN MY POCKET – BOOK“ – Међународни дан дечије књижевности 2. април Моја машта и башта – о књигама и читању
„HEALTHY EATING“ – Здрава исхрана
ART and STEM – Beautiful science - Butterfly life cycle уметност и наука
Мај – месец Сунца, природе, птица, цвећа, лептира, Дан школе


Пројекат је подразумевао међупредметно повезивање
енглески језик, српски језик, свет око нас, ликовно математика - ИКТ


Платформе и опрема

Ученици нису могли самостално да учествују на следећим платформама:
Тeams, Edmodo, Google учионици
Користили смо Viber group
Google drive
Padlet
ThingLink
Bookcreator
Kapwing
You tube
Bandicam
Све часове и пројектне активности снимала сам користећи софтвер Bandicam


Дигитални алати

Користила сам софтер Bandicam за снимање својих часова и дељење садржаја на екрану. Ученици су могли да прате све садржаје које сам прикупљала са е учионице или интернета. Детаљно сам могла да им опишем сваки корак у настави тако да су на крају самостално пратили моје часове.


Литература

Whole School Projects: Invigorating Learning and Building Community,


Самопроцена часа

Сваке седмице сам писала извештај о броју ученика који ми је слао повратне материјале. 97% ученика је стално било активно.


Оцена ученика

Ученици су на крају пројекта заједно сс својим родитељима одрадили евалуацију активности и пројекта. Упитник сам направила користећи Google Forms.
од 39 ученика одговоре је дало 26 ученика. Сви су позитивно оценили наш пројекат. Недостаје им школски ампијент. Истичу да су унапредили ИКТ вештине и енглески језик.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Колегиница - учитељица које су разредне старешине у поменутим одељењима.
Ученици - подршка укућана, нарочито у периоду „Наставе на даљину“.
Њеног Величанств Принцеза Јелисавета Карађорђевић – e- mail ом одобрила да њену књигу за децу “Јабука и лептир“ пребацим у дигитални облик и искористим је за


Предности и потешкоће за наставнике

Велики број проведених часова испред рачунара је навећа мана ових часова.
Предност је мноштво материјала и могућност да се ученици ангажују док користе енглески језик


Предности и потешкоће за ученике

Предности: унапредили су ИКТ вештине и познавање енглеског језика
Мане: нису имали потпуну самосталност у раду