• ЈПД

#720: Хиспански свет и најмлађи онлајн ученици

Опште информације

 • Наставник:
  Марина Миловановић
 • Назив школе:
  Руђер Бошковић
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Приватни
 • Општина:
  Београд-Чукарица
 • Предмет:
  Шпански језик
 • Одељење:
  Први разред (а и б)
 • Број ђака:
  7
 • Тип часа/наставе:
  Систематизација градива
 • Облик рада:
  Групни рад

Презентација

ESPAÑOL.pptx

YouTube


Циљ и исходи наставе

Циљ је представљање неких типичних и специфичних појмова који се односе на шпанску и хиспанску културу.
Исход је раумевање и стварање целокупне слике која се односи на хиспански свет.


Детаљан опис

Обнова градива
ППТ презентација
Шта је све рађено у току године
Како ученици разумеју Шпанију и шта их асоцира на њу
Цртежи ученика и обнова шпанске абецеде


Платформе и опрема

Microsoft Teams
Seesaw platforma


Дигитални алати

ППТ презентација


Литература

Colega 1


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Обуку за платформу је обезбедила школа


Предности и потешкоће за наставнике

Потешкоћа - Интернет веза
Предност - Редован контакт и комуникација са ученицима током пандемије


Предности и потешкоће за ученике

Потешкоћа - Интернет веза
Предност - Редован контакт и комуникација са ученицима током пандемије