• ЈПД

#723: Тематски дан „Ђурђевдан“

Опште информације

 • Наставник:
  Катарина Марковић Првуловић
 • Назив школе:
  Јован Јовановић Змај, Обреновац
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Обреновац
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност, Природа и друштво, Музичка култура, Ликовна култура, Народна традиција
 • Одељење:
  IV5
 • Број ђака:
  20
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  индивидуални, групни, фронтални

Циљ и исходи наставе

Природа и друштво - циљеви: усвајање и стицање основних знања о борби српског народа против Турака, коначно ослобођење од Турака и стварање своје државе;
Исходи: схватање значаја Првог српског устанка, битке и истакнуте историјске личности; стицање знања о значају Другог српског устанка; Српски језик-циљ: упознавање са садржајем епске народне песме, подстицање и неговање уметничког доживљаја народне књижевности, развијаразвијање осетљивости за музичке вредности; упозн


Детаљан опис

Врло често сам у школи у раду са ученицима радила Тематске дане, који су деци били занимљиви.Ученици су били подељени у групе и по узору на Марију Монтесори рад се одвија по центрима.
У овим данима када смо сви код својих кућа то наравно није било могуће урадити на тај начин, али сам покушала да Тематски дан урадим путем часова „на даљину“ како бих и даље задржала тај позитиван дух у раду код својих ученика и разбила једноличност. Ученици су добили задатак да реализујемо заједнички један Тематски дан, самостално али опет као део групе и да међусобно сарађују. Реализовали смо Тематски дан „Ђурђевдан“ кроз предмете Српски језик, Природу и друштво, Ликовну културу, Музичку културу, Народну традицију, а неки од ученика су и славили овај празник. Из српског језика је рађена анализа текста „Стари Вујадин“; Природу и друштво је урађена систематизација путем квиза уз помоћ алата Kahoot, уз праћење часа на ТВ-у и ученици су имали задатак да истражују у оквиру породице и пронађу старе предмете а онда су добили задатак да виртуелно обиђу музеј. На крају су све то илустровали и завршавали задатке у Радној свесци. Из ликовног су цртали како замишљамо лик хајдука у народним епским песмама. Затим су радове фотографисали и преко classroom-a а неко преко Viber-а слали. Музичко -задатак је био да по слуху певају песму „Ђурђевдан“, и да играју коло да све то сниме и пошаљу. На крају Народна традиција са пуно активности у дану за девојчице и дечаке,упознајући обичаје и традицију овог празника


Платформе и опрема

Користила сам платформу Classroom, Viber, Kahoot, Power Point, Googl, You Tube.
Radila sam na laptopu, телефону.


Дигитални алати

Kahoot-решавање квиза, провера општег знања ученика али и за ученике занимљив начин где радећи задатке без оптерећења не размишаљају о оценама
You Tube-користећи за гледање краћих филмова, слушање музичких песама
Googl meet-добијање повратне информације истог часа од свих учесника
Power Point
Viber
Googl


Литература

- Bjekić, D. (2013). Psihologija učenja i nastave u elektronskom obrazovanju. Čačak: Fakultet tehničkih nauka u Čačku Univeziteta u Kragujevcu.
Prezi, tutorijali, link: www.prezi.com/learn
Milošević D. Kurs Alati i tehnologije u elektronskom učenju Link: http://e-lab.ftn.kg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=207
Education Technology and Mobile Learning, lista 20 besplatnih alata za kreiranje prazenta


Самопроцена часа

Самоевалуација је урађена на следећи начин, прегледала сам радове ученика, преслушала припремљени материјал, добила повратну информацију 2 квиза и на такав начин имала увид у стечена знања на часу као и на самосталан рад ученика и њихово коришћење и употребу ИКТ-а


Оцена ученика

По савету колеге урадила сам евалуацију на следеће начине: први да се јаве ученици којима се допао обилазак и као свој допринос томе пошаљу фотографије омиљених места у нашем граду, и други путем Гоогл-мита где су ученици имали задатак да слањем стикера искажу своје задовољство или незадовољство оваквим обиласком и презентацијама и преко Vibera путем анкете.


Опис подршке

Од родитеља ученика који су подржали идеју и потрудили се да и ученици могу да на такав начин прате наставу Од колеге који ме је посаветовао о још неким могућностима коришћење алата у настави и начина презентовања овог рада; Подршку сам добила од породице, супруга, ћерке и сина.


Предности и потешкоће за наставнике

Сналазила сам се да научим о новим алатима, користећи огромно знање супруга, учесвујући на вебинарима (организованим од стране Фондација Темпус- еТвиннинг национални тим за подршку -4 вебинара; Група Клет Србија -5 вебинара; Академија еду. Институт за модерно образовање; ОКЦ-образовно креативни центар) као и искуства и савети ћерке и сина, као и литературу коју сам путем интернета проналазила.


Предности и потешкоће за ученике

Мишљења сам да је овакав вид наставе ученицима занимљив, савремен, буди истраживачки дух, упућује на предности коришћења ИКТ-а у настави. Због социјалног статуса и недовољне опремљености само телефона, али не и компјутера, поједини ученици нису можда могли да у потпуности испрате све активности у оној мери како је то већина радила.


Коментар

Овакав рад за мене је представљао изазов. Волим да пробам нешто ново, да истражујем, примењујем и стварам. Мени се овакав рад веома допао и већ планирам да у току лета радим на новим примерима наставе примењујући, осмишљавајући наставу, саме часове или неке делове часа, за следећи разред (први) при томе уводећи и родитеље и децу у такав рад од самог почетка.
Пратећи многе вебинаре, онлајн семинаре… користила сам научено а то је Блумову дигиталну таксономију која пренета на наш рад садржи:
(активност са дигиталним алатима од стране ученика)
1. Делање: маркирање-решавање квиза
2. Повезивање: претраживање- коришћење Википедије
3. Примена: покретање, управљање и дељење са групом-рад у оквиру Classroom-a
4. Концептуализација: разоткривање, повезивање- рад у групи
5. Евалуација: коментарисање-повезивање преко Viber-a
6. Креација: снимање, анимирање, режирање-самостално прављење видео снимака
7. Дељење: објављивање-заједнички рад -презентовање и обајвљивaње на You Tubu