• ЈПД

#82: Физика кроз једноставне и занимљиве примере

Опште информације

 • Наставник:
  Ђорђе Манојловић
 • Назив школе:
  Новак Радонић, Мол
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ада
 • Предмет:
  Физика
 • Одељење:
  8.a
 • Број ђака:
  15
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

магнетно и електрично поље кoнкурс.pptx

YouTube

Корисни линкови

https://www.youtube.com/watch?v=gZkFt_WeRs0


Циљ и исходи наставе

Циљ:
- уме да препозна полове магнета
- зна који је највећи магнет на свету
- зна примену магнета и линије сила магнетног поља, повезује са електричним пољем

Исход:
- научио примену магнета
- научио где се јављају електична,а где магнетна поља
- научио шта је електромагнетно поље


Детаљан опис

У уводном делу смо одгледали видео и увели се у тематику.
Затим смо одгледали презентацију и кроз замнимљиве примере видели примену електричног и магнетног деловања.
Ученици нису ни били свесни примене електичног и магнетног деловања у пракси и свакодневном животу.
Кроз групни рад су пробали сами да се досете још примера примене ових занимљивих појава у физици.
Примере су представили излагањем у аудио снимку који су послали у заједничку Меssenger групу.
За завршни део часа је требало да направе своју електричну и магнетну слику са детаљима везаним за ову тему.
Домаћи, презентација сопствена.


Платформе и опрема

Меssenger, viber


Дигитални алати

LibreOffice impress


Литература

Уџбеник Логос, Google


Самопроцена часа

Повратна презентација
Google тест


Оцена ученика

Google тест у виду статистичких података


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Колеге физичари који раде слично у другим школама...размена искустава, онлине тестова, презентација....иновација!


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: - брзо долазим до повратне информације ученика и добијам већ обрађене податке. Увид у сналажљивост ученика.
Недостаци: - слаба дигитална писменост појединих ученика и прекид интернет конекције


Предности и потешкоће за ученике

Коришћење технологије у сврху учења


Коментар

Код ученика се није јавио страх, отвореност ученика, спремни на сарадњу, активност и ЖЕЉА ДА САВЛАДАЈУ ДОДАТНЕ ПРЕПРЕКЕ У ЦИЉУ ПРАЋЕЊА ОВАКВОГ ВИДА НАСТАВЕ.