• ЈПД

#83: Креативан домаћи задатак - математика није само решавање стандардних математичких проблема

Опште информације

 • Наставник:
  Јелена Стојадиновић
 • Назив школе:
  Техничка школа, Зрењанин
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Зрењанин
 • Предмет:
  Математика
 • Одељење:
  I5, II4, II7
 • Број ђака:
  30, 30, 27
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Индивидуални

Презентација

Креативан домаћи задатак.pdf

Корисни линкови

https://nastavanadaljinumatematika.wordpress.com/


Циљ и исходи наставе

Циљеви: развијање нових способности и начина учења (претраживање и презентовање); проширивање знања из области математике и њене примене; промоција математике као науке.
На крају, ученик ће моћи да: увиди важност примене математике као науке; процени да ли је добро изабрао тему и представио исту, да ли је користио довољно различите литературе, уз то и да самовреднује свој рад упоређивањем га са истакнутим радовима; примени самостално истраживање и презентовање и на друге пројекте.


Детаљан опис

Пројекат је започет постављањем упутства за израду задатка и одређивањем рока за његово извршење, уз додатно појашњење важности оваквог нестандардног задатка.

Активности ученика су: погледати цртани филм у којем ће нешто ново сазнати и можда их додатно заинтересовати за неке примене математике; одабрати тему за рад веома пажљиво; постављати питања наставнику; претраживати разне сајтове и одлучивати шта је прикладно користити и како уклопити; усавршаваће прављење ПП презентације; уколико је потребно дорадиће (исправити) оно на шта му се укаже у раду; погледаће и анализирати све похваљене радове.
Активности наставника су: пажљиво осмишљавање домаћег задатка и одређивање временског периода за израду - до недељу дана; додатно саветовање и бодрење ученика како би се заиста потрудили и уложили труд и време; одговарање на питања постављена у вези са задатком; сваком ученику након послатог рада прокоментарисати рад – похвалити и уколико је потребно дати сугестију на који начин да усаврши свој рад; након истека времена за предају поново погледати све радове и бодовати у складу са установљеним критеријумом и то на нивоу сваког одељења посебно; најкреативније радове објавити на сајту намењеном настави математике на даљину и усмерити ученике да погледају све радове и да уколико желе могу се похвалити родитељима и пријатељима радом који се ту нашао.

Након завршеног пројекта, на тестовима из области геометрије ученици су остварили добре резултате и изразили жељу за сличним пројектима.


Платформе и опрема

Google платформа, рачунар, паметни телефон и интернет


Дигитални алати

YouTube за приказ цртаног филма, Microsoft Word i Microsoft PowerPoint за презентовање и преглед тема, Wordpress сајт за јавни приказ радова.


Литература

Интернет садржај


Самопроцена часа

Одговарањем на питања у вези са циљевима, исходима и активностима ученика и наставника у упитнику који је састављен приликом креирања пројекта.


Оцена ученика

У Google упитнику су одговарали на одређена питања у вези са утисцима о изведеном пројекту, а и током пројекта су самоиницијативно износили мишљење о самој идеји истог.


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Сугестије и похвале пре почетка, у току и након израде пројекта.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: стручно усавршавање у области ИКТ, коришћење иновативних наставних метода учења.
Потешкоће: изостанак личног контакта, недостатак опреме и средстава - рачунар, интернет, паметни телефон.


Предности и потешкоће за ученике

Предности: самостално учење и интеракција, уче властитим темпом на месту и у времену које сами одаберу.
Потешкоће: изостанак личног контакта, недостатак опреме и средстава - рачунар, интернет, паметни телефон.