• ЈПД

#85: Прича о Тезеју и Минотауру у функцији учења латинског језика

Опште информације

 • Наставник:
  Наталија Станковић
 • Назив школе:
  Савремена гимназија
 • Тип школе:
  Гимназија
 • Сектор:
  Приватни
 • Општина:
  Београд-Врачар
 • Предмет:
  Латински језик
 • Одељење:
  II1, II2, II3, II4, II5, II6
 • Број ђака:
  120
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

Latinski jezik II razred gimnazije.pptx

Корисни линкови

сви линкови су у оквиру презентације


Циљ и исходи наставе

Разуме информацијe у писаним и усменим исказима
Разуме целокупни репертоар граматичких структура и активно користи све уобичајене граматичке структуре
Разуме појаве и процесе античке културе
Правилан изговор гласова и гласовних група


Детаљан опис

УВОДНИ ДЕО:
Утврђивање градива које смо обрадили у лекцији о Дедалу и Икару.
Ученици затим покрећу кратак видео материјал о Дедалу и Икару током којег имају питања на која је потребно да одговоре. Анализу је планирана за следећи час.
РАЗРАДА:
Кратак осврт на град Троју и легенде о постојању.
Прича се преноси на Минотаура, биће које се спомиње у лекцији.
Лекција се обрађује тако што наставник чита текст на латинском језику. Скреће се пажња на поједине делове у тексту који су означени посебним бојама.
За оне који желе да додатно провежбају разумевање текстова на латинском језику, приложена су 3 линка.
Ученицима се представљају временске реченице у латинском језику.
Ученицима се даје 6 реченица које треба превести и анализирати.
ЗАКЉУЧАК:
На крају часа се ученици подсећају на примере других зависних реченица. Ученицима се задаје домаћи задатак.
Употребом видео материјала ученици пажљивије прате. Активности у виду квизова дају могућност увежбавања и активирања током часа без страха од резултата и грешака. Поједини материјали су на енглеском језику што доводи до повезивања ова два језика и лакшем усвајању. Истраживачки задаци додатно проширују знања. Реализација овог задатка могућа је у тимновима што доводи до повезивања ученика и размене знања. Увођењем приче о Минотауру и Тезеју, ученици активирају пасивно знање и лакше усвајају ново градиво на латинском језику.


Платформе и опрема

У Савременој гимназији кориси се платформа за учење на даљину преко које се постављају материјали којима ученици приступају.


Дигитални алати

Презентација је рађена у Google slides-у која је за ове потребе претворена у класичну презентацију. Teded материјал и Edpuzzle искоришћени су за проверу претходно наученог, као и Quizizzis. Стандардно користим доступне видео материјале,а Pixton и сличне апликације омогућавају да материјали буду представљени као стрип. Google maps води ученике на саму локацију.


Литература

Уджбеник за латински језик за други разред гимназије, аутори: Марјанца Пакиж, Тања Киселички Ваш и Милица Кисић.


Самопроцена часа

Педагози су током реализације онлине наставе посећивали часове и разговарали о реализацији. Од њих сам и добила упитник који ми је омогућио самопроцену реализованог часа.


Оцена ученика

На следећем часу смо разговарали и обради лекције коју сам послала. Анаизом њихових одговора на планираним квизовима, увидела сам да су разумели обрађено и да је овакав начин повезивања пасивног знања о античким митовима омогућио свима да препознају кључне елементе.


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Од педегаго сам добила повратну информацију тј. поразговарали смо о активности ученика и активностима које су биле предвиђене.


Предности и потешкоће за наставнике

Имајући у виду да је настава у том тренутку реализована онлине, у реалном времену, путем платформе за учење на даљину коју школа користи, као и да је час пратило преко 100 ученика, нисам имала проблема. Активно су учествовали и одговарали на питања, решавали задатке и дали допринос успешној реализацији. Проблема са интернетом нисам имала.


Предности и потешкоће за ученике

Пошто је реализација ишла у реалном времену, сви су могли да поставе питање, уколико их је нешто додатно интересовало. Да је овакав материјал само постављен у виду презентације, уверена сам да би прва потешкоћа била дља ученик пожели да отвори, а затим да прође кроз све планиране активности. Овакав проблем би могао да се превазиђе тако што би се у презентацију убацио и глас наставника.


Коментар

За реализацију оваквог часа имала сам 45мин на располагању. Презентација може да се скрати на мањи број слајдова, али онда се губе коментари и остаје само текст и линкови ка видео материјалу. Тако цео текст може да стане на једну страну, али без питања. У Савременој гимназији часови трају као и пре увођења ванредног стања. Једно време је настава била реализована снимањем из школе у реалном времену, сада у складу са распоредом часова који ученици имају, часови се заказују преко Google Meet-a, њихово присуство бележи, а активности оцењују.