• ЈПД

#86: Привлачности туристичке регије Западна Србија

Опште информације

 • Наставник:
  Неранџа Јовичић
 • Назив школе:
  Угоститељско-туристичка школа - Чајетина
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Чајетина
 • Предмет:
  Агенцијско и хотелијерско пословање
 • Одељење:
  Први разред, четврто одељење
 • Број ђака:
  29
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Групни рад

Презентација

Turistička regija.ppt


Циљ и исходи наставе

Циљеви;
-Практично примењивање стечених знања о туристичким вредностима локалне туристичке понуде;
-Развијање одговорности за рад у групи;

Исходи:
Дефинише појмове туристичко место, туристичка дестинација и туристичка регија.


Детаљан опис

УВОДНИ ДЕО ЧАСА:
Наставна јединица: Атрактивности (привлачности) туристичке регије „Западна Србија“
Најпре су ученици попунили Google упитник.

ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА:
Ученици су најпре одгледали са youtubа видео запис на коме су приказане туристичке вредности и атрактивности туристичке регије „Западна Србија“ и погледали су фотографије из мог приватног албума.

Након тога поделила сам ученике у пет група.
Свака група је одредила по једног ученика из групе који ће бити кординатор.
На крају су анализирали рад у групи
Прва и друга група: Туристичке вредности Стопића пећине
Трећа и четврта група: Туристичке вредности Музеја на отвореном „Старо село“ Сирогојно
Пета група: Туристичке атрактивности Златара и Увца

ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА:
- Предаја урађених задатака
- Оцена групног рада
- Евалуација часа
- Задавање домаћег задатка.
Задатак:
Направите по један сувенир који карактерише ваше место.
Фотографишите тај сувенир и пошаљите ми слику.

Ученике сам мотивисала:
Порукама подршке и охрабривања
Истицањем значаја наученог у практичном контексту
Давањем повратних информација у виду похвала
Подстицала сам ученике на активност давањем детаљних објашњења и упутстава за израду конкретног задатка.
Ученици су задатак радили у групама по шест ученика. Сваки ученик је имао своје задужење и израдом свог дела задатка, допринели су изради добијеног задатка. Овакав начин рада јача тимски дух и мотивише ученике да свако да свој допринос у изради задатка, да да своје мишљење и изнесе став.Платформе и опрема

Google учионица
Платформа: Настава на даљину - Угоститељско-туристичка школа, Чајетина


Дигитални алати

Google упитници
Видео записи
Фото записи


Литература

1. Бакић, О., Попеску, Ј., Николић, М., Зечевић, Б., Агенцијско и хотелијерско пословање за 1. и 2. разред угоститељско- туристичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
2. Николић, M., Бакић, M, Капор, B., Стојановић, Љ., Практикум за агенцијско и хотелијерско пословање за 1. и 2. разред угоститељско-туристичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.


Самопроцена часа

Након реализованог часа извршила сам самопроцену часа:
• Остварила сам дефинисане циљеве, задатке и исход часа.
• Задаци су урађени у складу са дефинисаним критеријумима.
• Атмосфера за време рада на даљину је била радна, подстицајна и весела.
• Наставни материјал је добро осмишљен.
• Индикатори за оцењивање задатака су адекватни.
• Активности/радови ученика показују да су у изради зад


Оцена ученика

- Након одржаних часова ученици су попунили е-евалуациони лист за оцену часа (колико су научили, занимљивост рада, мотивација и утисак).


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

За време реализације наставе на даљину имала сам подршку од стране Директорке школе, која ми увек даје подршку и опходи се речима: Само напред до циља.
Да реализујем наставу помогла ми је колегиница из Стручног већа, приликом избора три најбоља рада.


Предности и потешкоће за наставнике


- Комбинација савремених и традиционалних техника учења, наставни процес је ефикаснији и занимљивији.

- Тешко је пратити рад ученика и њихову активност.
- Нема класичне комуникације.


Предности и потешкоће за ученике

- Стичу знања на нов начин, помоћу савремене технике и технологије.
- Многи кажу да им је ово лакши и занимљивији начин усвајања знања.
- Имају могућност да покажу своју дигиталну писменост.
- За децу која немају техничких могућности теже је да реализују наставу на даљину.
- Нема дружења у реалном радном окружењу.


Коментар

Настава на даљину подстиче креативност и иновације, које ће допринети квалитету образовно васпитног рада, осавремењавању процеса учења и да се на што бољи начин искористе могућности нових технологија у образовању.
Она ствара магију између наставника и ученика.