• ЈПД

#90: Импресионизам у музичкој и ликовној уметности - интердисциплинарна настава

Опште информације

 • Наставник:
  Јелена Столић
 • Назив школе:
  Медицинска школа, Краљево
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
 • Општина:
  Краљево
 • Предмет:
  Музичка уметност
 • Одељење:
  1/3
 • Број ђака:
  30
 • Тип часа/наставе:
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

И М П Р Е С И О Н И З А М.pdf

Корисни линкови

https://sway.office.com/A2NMxsJEtxXSzZ5C?ref=Link


материјал је ученицима прослеђен у виду sway.office презентације


Циљ и исходи наставе

Циљ је да ученицима прикажемо Импресионизам као уметнички правац који се јавио у ликовној и музичкој уметности и имао најпознатије уметнике и дела.
Исход овакве наставе је да ученици знају и препознају најзначајније ликовне и музичке ствараоце са краја 19.века и њихова дела


Детаљан опис

Планом и програмом предвиђено је да се наставна јединица Импресионизам обради у виду интердисциплинарне наставе ликовне и музичке уметности. У сарадњи са колегиницом Маријом Павловић, професором ликовне културе, направљена је sway презентација и у виду линка прослеђена ученицима на гугл учионици која је формирана за потребе заједничке наставе из ликовне и музичке уметности. Дан унапред преко вибер групе одељењу је било најављено да ће заједнички час бити одржан на гугл учионици. Присутно је било 28 ученика и оба наставника. Током 45 минута од прозивке ученика, наставнице су заједно за ђацима гледале презентацију, одговарале на питања ученика, коментарисале уметничка дела и преслушавале музичке композиције. Евалуација је извршена у виду домаћег задатка који се састојао из 3 питања из ликовне и 3 питања из музичке уметности у две групе. Ученици су имали рок од 24 сата да врате наставницама задатак преко гугл учионице. Истичем да је једно питање из музичке уметности било истраживачки рад ученика, наиме добили су задатак да сами пронађу филм, спот, рекламу исл. у којем се као музичка подлога користи музика из периода Импресионизам.


Платформе и опрема

Google Classroom, Sway Office, YouTube, Word, Picassa, Viber. Опрема лап топ, компјутер и телефон.


Дигитални алати

Word за писање текста, Picassa за обраду фотографија (репродукција), YouTube за одабир и преслушавање музике, Sway Office за израду презентације.


Литература

др Соња Маринковић - Музичка уметност за средње стручне школе
Видосава Галовић и Бранка Караџић- Ликовна култура за срење стручне школе и Гимназије


Оцена ученика

Ученицима је постављена анкета након израде домаћег задатка са седећим питањима:
Да ли ти одговара овакав начин наставе ?
Да ли си у потуности разумео/ла домаћи задатак?
Како процењујеш презентацију/информације које су ти наставнице пружиле на скали од 1 до 5?
Ако би нешто променио/ла напиши у коментару.


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Школа пружа подршку не само током наставе на даљину него генерално и виду техничке опремљености, подршка се пружа и виду анимирања ученика за важност уметности јер је у питању средња стручна школа. Подршка је пружена у виду давања слободе наставницима да реализују интердисциплинарну наставу.


Предности и потешкоће за наставнике

Није било потешкоћа. Предност је сарадња два наставника из области уметности.


Предности и потешкоће за ученике

Предност је обједињавање два наставна предмета и давање алата ученицима да такво обједињавање и повезивање могу да користе и за остале сличне предмете и наставне јединице.