• ЈПД

#91: Живот у прединдустријско доба и Хуманизам и ренесанса

Опште информације

 • Наставник:
  Мирослав Јурица
 • Назив школе:
  Млада поколења, Ковачица
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ковачица
 • Предмет:
  Историја
 • Одељење:
  6-1,6-2 У Ковачици и Падини
 • Број ђака:
  86(4 одељења) плус отприлике још 120 сва одељења са словачким наставним језиком у Војводини
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

dokument.docx

YouTube

Корисни линкови

https://www.slideserve.com/pabla/humanizmus-a-renesancia

https://www.facebook.com/tvpetrovec/videos/2885294321518369/?sfnsn=mo&d=n&vh=e


Циљ и исходи наставе

С обзиром да су у овом часу две наставне јединице циљ овог часа био је да ученици схвате значај Хуманизма и ренесансе, да усвоје знања о културним и научним достигнућима ове епохе, исходи би били да ученици препознају светска културна и научна достигнућа из ове епохе и да схвате да су та дела имала велики утицај на светску културну баштину. Овај час је имао корелацију са ликовном културом, са словачким језиком и књижевност, са физиком и информатиком.


Детаљан опис

Уводни део часа: Нагласити циљ и исходе овог часа. Објаснити ученицима промене у начину производње и развој градова у прединдустријско доба. Развој Лондона и појава ропства. На табли уз помоћ теза објаснити им циљеве овог часа.
Главни део часа: Објаснити значај дела Да Винчија, Буанаротија, Коперника, Галилеја итд...Пустити им извор са YouTube-a да би лакше схватили ову значајну прекретницу у историји науке и културе.
После видео записа поновити кључне догађаје и чињенице кроз ППТ презентацију да би што лакше усвојили нове појмове и да би што лакше савладали и усвојили ново градиво.
Објаснити им дела Петрарке, Алигијерија, Бокача, Леонарда Да Винчија, Вилијама Шекспира, Сервантеса, Франсоа Раблеа итд...
Завршни део часа. У завршном делу задати домаћи задатак из Kлетовог уџбеника на странама 175. и 180. Поздравити ученике и бодрити их за даљи рад у настави на даљину.


Платформе и опрема

Користио сам вибер групе и Google Classroom i gmail за контакт са ученицима и кроз тв часове сви ученици са словачким наставним језиком могли су гледати тв час кроз локалне телевизије у Ковачици, Старој Пазови и Бачком Петровцу као и кроз ФБ странице телевизије ок-Ковачице и тв Петровца


Дигитални алати

Користио сам изворе са YouTube-a, као и ППТ презентације и слике са интернета са словачким наставним језиком.
Они су ми помогли да кроз предавање убацујем слике и записе да би ученицима била занимљивија и привлачнија тв настава и да кроз google classroom и кроз вибер групе и gmail да им проверавам задатке и да им на питања одговарам да би повратна информација била комплетна.


Литература

Користио сам уџбеник Клетт Историја за 6. разред на словачком наставном језику, аутори: Ивана Коматина, Јелена Јеврић, Емина Живковић, Љиљана Недовић, Радомир Ј.Поповић, Београд 2019.
Велика илуструвана енциклопедија-ИСТОРИЈА, Младинска Књига, Београд, 2009.


Самопроцена часа

Увек радим самопроцену својих часова кроз повратне информације самих ученика којима предајем кроз вибер групе и кроз gmail као и кроз Google Classroom.


Оцена ученика

Ученици су слали позитивне коментаре на тв час, да им је било јако занимљиво, а такође позитивне коментаре сам добијао и од њихових родитеља као и од колега у школама у којима предајем историју а то су: Основна школа М.Тито из Падине и Основна школа Млада Поколења из Ковачице


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Поруке смс и кроз вибер од стране колега, ученика и родитеља.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности су да на овај начин обухватам велики број ученика који могу да прете наставу на даљину и да кроз фб странице локалних телевизија као и кроз YouTube канале тих телевизија могу да одгледају и прaте час безброј пута.
Потешкоћа ми је због недостатка времена за још успешнију реализацију тв часова због великих обавеза у настави на даљину као и због застарелих техничких алата којима располажем.


Предности и потешкоће за ученике

Предности су да на занимљив начин могу да ученици науче ове две наставне јединице и да кроз видео записе, слике и ППТ презентације да успешније и лакше савладају ново градиво и да га повежу са поједним предметима као што је ликовна култура, књижевност, физика итд...и да могу безброј пута одгледати овај тв час.
Потешкоћа је да нема уживо интеракције између наставника и ученика али она се остварује касније кроз вибер групе, gmail и кроз Google Classroom.


Коментар

Još samo da kažem, prošle godine sam ostvario izuzetan rezultat na Državnom takmičenju iz istorije sa učenikom 8. razreda Ivan Bokor, osvojili smo drugo mesto, nastavu držim na slovačkom jeziku i učenik je imao testove na slovačkom jeziku.
Takođe sam imao i uspeh pre 3. godine kad sam radio u gimnaziji Mihajlo Pupin sa učenikom tada 1. razreda Jan Farkaš, na Državnom takmičenju iz istorije sam postigao uspeh i osvojili smo treće mesto. U prilogu dostavljam izveštaje sa FB iz osnovne škole Maršala Tita iz Padine i FB gimnazije Mihajlo Pupina iz Kovačice.
SRDAČAN POZDRAV
Miroslav Jurica, prof. istorije
O.Š.Mlada Pokolenja-Kovačica i O.Š.Maršal Tito-Padina
kontakt: mob:0638449045
https://www.facebook.com/441621499204223/posts/2444851482214538/?sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=424357684598926&id=253610288340334
Још једном похваљујем идеју самог конкурса као подстицај за даљи успешнији рад нас наставника.
СРДАЧАН ПОЗДРАВ