• ЈПД

#92: Star wars - писмени задатак из математике

Опште информације

 • Наставник:
  Радоје Кошанин
 • Назив школе:
  Вожд Карађорђе, Ниш (Медијана)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ниш-Медијана
 • Предмет:
  Математика
 • Одељење:
  Шесто један
 • Број ђака:
  24
 • Тип часа/наставе:
  Провера знања
 • Облик рада:
  Групни рад

Презентација

Писмени задатак.pptx

Корисни линкови

https://www.youtube.com/watch?v=rnnblR_RIrE

 


Циљ и исходи наставе

Циљ часа
Провера способности ученика да у реалним ситуацијама тимски решавају проблеме.
Исходи:
Ученици се оспособљавају да:
-одређују вредност алгебарског израза и аритметичку средину.
-користе технологију за цртање троугла у потребној размери.
-препознају у тексту значајне тачке труогла и помоћу геогебре одређује њихово место на троуглу.
-истражују потребне податке водећи рачуна о квалитету извора.
-разликују чињенице од мишљења.
-изводе закључак након аргум


Детаљан опис

Ученици тимски решавају проблеме на тему „Star Wars“. Неопходна је употреба технологије за комуникацију, истраживање и конструкцију.

Настава на мојим часовима је организована у нехомогеним групама по 4 до 5, па у истим групама решавају писмени задатак.
Ученицима писмени задатак постављам у договорено време на гугл учионици.
За рад имају на располагању 90 минута и дозвољено им је све што имају на располагању да користе како би сакупили што већи број поена.
Време се стриктно поштује па су ученици и овог пута сви на време предали своје задатке.
Први део оцене је резултат који је група остварила на тесту.
Након прегледа и оцењивања заказујем састанак на вибер групи како би што квалитетније анализирали урађено.
Ученици знају да се свака активност вреднује и врло одговорно дају одговоре на питања из задатка која сада постављам као тему дебате.
Остављам довољно времена да се ученици изјасне и провоцирам дискусију у случају када одговори група нису усаглашени.
На самој дебати пратим и вреднујем дискусије ученика што такође утиче на оцену коју ученик добија за рад овог задатка.
Ученици добијају чек листу са питањима која се односе на активност чланова групе којој припада. Резултате самовредновања користим за формативно оцењивање које утиче на сумативну оцену.
Активност са чек листе са највећим бројем бодова по мишљењу свих чланова групе је процењена врлина ученика.
Активност са чек листе са најмањим бројем бодова по мишљењу свих чланова групе је процењена особина ученика коју би требао да коригује.
Оцена који упису


Платформе и опрема

Гугл учионица, вибер.


Дигитални алати

Геогебра.


Литература

Уџбеник за 6. разред у издању Бигза. Аутори Радоје Кошанин и Иван Анић.


Самопроцена часа

Ученици пажљивим читањем текста уочавају потребне математичке процедуре помоћу којих решавају задатак.
У одговорима су послали конструкције троуглова и значајних тачака урађених у геогебри.
Сви ученици су се у дебати јавили најмање по 3 пута.
Сви су попунили чек листе и вредновали рад својих другова из групе.


Оцена ученика

На вибер групи су изнели своја осећања док су радили овај задатак и имали прилику да изнесу предлог теме за наредни задатак.


Опис подршке

др. Иван Анић ми је помогао у писању задатка.


Предности и потешкоће за наставнике

Нема примедби на уписане оцене јер су сви учествовали у њиховом доношењу. Самовредновањем ученика долазим до крисних информација о ученицима које нисам ни наслућивао.
Нема јединица и сви ученици су активни.
Више времена се потроши за припреме али је час релаксиран и наставник није изложен великом оптерећењу.


Предности и потешкоће за ученике

Прилагођене теме час чине интересантним па су сви активни. Имају прилику да изнесу своје мишљење и покушају да га аргументима наметну другима.
Ученици развијају критичко мишљења.
Ученици су активни без стреса у лепом расположењу, радују се наредним активностима. Воле да раде математику.


Коментар

Деца воле да решавају животне проблеме уз помоћ технологије. Математика на овај начин постаје предмет који се воли. Настава математике постаје задовољство наставнику и ученицима.