• ЈПД

#93: Видео игра у настави историје - Априлски рат

Опште информације

 • Наставник:
  Јово Боснић
 • Назив школе:
  Бановић Страхиња, Београд (Чукарица)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Вождовац
 • Предмет:
  Историја
 • Одељење:
  VIII4
 • Број ђака:
  28
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

Априлски рат.ppt

YouTube


Циљ и исходи наставе

Циљеви: Усвајање знања о положају Југославије пред рат, њеном окружењу, догађајима пред напад на Југославију, војној капитулацији, подели Југославије, стварању геноцидне творевине НДХ, уз разумевање историјског времена.
Исходи: Ученик ће на занимљив и креативан начин усвојити сва потребна знања, развиће свест о националној припадности, као и позитиван однос према сопственој историји, традицији, култури и херојима који су се жртвовали за своју домовину што ће развити његов патриотски дух.


Детаљан опис

Уводни део:
Неутралност Краљевине на почетку рата. Непријатељско окружење – приступање Мађарске, Бугарске и Румуније Тројном пакту.
Главни део:
Приступ Југославије Тројном пакту 25. марта 1941. Војни пуч – државни удар војске. Влада Душана Симовића. Демонстрације на улицама великих градова. Казнена одмазда – напад на Београд 6. априла 1941. Главни напади Немачке из правца Аустрије и Бугарске. Стварање Независне државе Хрватске – усташка држава. Војна капитулација Југославије 17. априла. Југословенска краљевска Влада у Лондону и њен наставак борбе. Подела државе – Србија на неколико окупационих зона – Банат и централну Србију су добили Немци, НДХ обухватала Хрватску, БиХ и Срем, Словенију су поделили Италијани и Немци, Мађари су добили Бачку и Барању, Бугари су добили Македонију и део југоисточне Србије, Италијани Косово и Метохију и део Македоније (Велика Албанија), Црна Гора је припала Италији. Комесарска управа Милана Аћимовића. марионетска Влада Милана Недића. НДХ – усташки режим Анте Павелића, протеривање, убијање и покрштавање Срба, отпор због злочина.
Завршни део: Понављање, разговор са ученицима.
ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА ЧАСА ЦЕЛО ВРЕМЕ СЕ КОРИСТИ ВИДЕО ИГРА на којој је табла са тезама и историјска карта као и остале занимљивости што можемете погледати:
https://www.youtube.com/watch?v=8FyCRXeRrcQ
Овакавим начином наставе ученици су били одушевљени, што је повећало њихову мотивацију и креативност.
Нажалост, приказ је кратак због временског ограничења од 5 минута.


Платформе и опрема

Microsoft Office, Miscrosoft Teams,


Дигитални алати

Видео игра коју сам направио.


Литература

Зоран Павловић, Јово Боснић, уџбеник из историје за 8. разред основне школе, Бигз 2019
Божидар Костић, Пламен над Београдом.


Самопроцена часа

Нисам је спровео


Оцена ученика

Никада раније нису присуствовали таквом часу и свидео им се.


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Опис подршке

Нема подршке.


Предности и потешкоће за наставнике

Лаптоп ми је стар 10 година и стално ми се гаси. Лош интернет.


Предности и потешкоће за ученике

Слични проблеми


Коментар

Ако наставник није креативан, час никада неће бити добар без обзира на добро написану припрему са циљевима, исходима, еваулацију итд. На часу предаје наставник а не папир!