• ЈПД

#94: Пример тимске наставе (математика, биологија и географија)

Опште информације

 • Наставник:
  Марија Милићевић
 • Назив школе:
  Први мај, Влајковци
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Брус
 • Предмет:
  Математика, Биологија, Географија
 • Одељење:
  VI-1
 • Број ђака:
  13
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Индивидуални рад, истраживање

Презентација

Приказ података - тимска настава.pptx

Корисни линкови

https://view.genial.ly/5e7baaa8dedef70e46faba24/presentation-prikazivae-podataka
https://www.facebook.com/groups/2276404816000821/search/?query=Marija%20ERilak&epa=SEARCH_BOX
https://docs.google.com/forms/d/1UOYgo_CGLuFuVwKiB_3amIJGeEbwMSm0SmRQEnuVqbI/edit?usp=drive_web


Циљ и исходи наставе

Пошто су класичну обраду дате јединице ученици пратили преко РТС-а, циљ је био да утврде и прошире знања, да сами одвоје битно од небитног, као и да се подстакну на самостално истраживање. Исходи - ученик ће бити у стању да: на пснову датих информација одговори на упитник, да истражи на интернету податке који недостају, одреди проценат на основу датих величина.


Детаљан опис

Ученици су тај дан на РТС каналу пратили обраду лекције Приказ података у координатном систему, па сам ја одлучила да уз то спроведем тимску наставу уз подршку колегиница које предају биологију и географију.
УВОДНИ ДЕО: Ученицима је послата PPT презентација са задатком да је само прочитају и да ми се јаве када то ураде како би добили даља упутства.
ГЛАВНИ ДЕО: Након презентације, ученицима је послат линк до Genil.ly панела који је осмишљен у виду игрице свима добро познате и дата су им упутства који редослед да прате по бројевима од 1 до 4, а у броју 4 пишу сва даље потребна упутства. Наменски им је прво послата презентација, па ово, како би уствари два пута прочитали исти материјал и самим тим најбоље могуће одговорили на упитник.
ЗАВРШНИ ДЕО: На крају је било потребно да сви ученици одговоре на Гугл упитник. Сваки ученик је након одговора добио повратну информацију од наставника са кратким питањима или сугестијама у зависности од датих одговора и њихове тачности.
Ученици су у Вибер групи након часа коментарисали да им је час био занимљив и да су сви помислили да је игрица у питању када су отворили Genil.ly, тако да им се посебно допала моја порука која их је чекала у последњем кораку.


Платформе и опрема

Genial.ly, Google упитник, PowerPoint, паметан телефон, лаптоп, Интернет.


Дигитални алати

Genial.ly - ученицима се много допада овај онлајн панел, зато што им сваки пут урадим у различитом шаблону. Такође, ученицима није потребна регистрација како би приступили садржају који им пошаљем. Једноставним кликом на линк који им пошаљем им се отвара дати образац.
Google упитник - врло је једноставан за попуњавање и постоји много опција за подешавање питања као и могућности давања одговора.


Литература

Математика - уџбеник за шести разред, издавач: Математископ, аутор: Владимир Стојановић
https://challenge.institut.edu.rs/2020/03/18/brainfinity-projekat-i/
Географија за шести разред, издавач: Нови Логос, аутори: Снежана Вујадиновић, Рајко Голић и Дејан Шабић
Биологија за шести разред, издавач: БИГЗ школство, аутор: Дејан Бошковић
https://www.blic.rs/vesti/svet/najmanja-zemlja-sa-najdebljim-ljudi


Самопроцена часа

Самопроцену часа сам урадила у договору са колегиницама кроз размену садржаја, коментарисању истог, као и сугестијама шта би могло да се промени да би час био још бољи. У овим условима смо се сложиле да не бисмо могле много да променимо, али када би се час држао у учионици, промениле бисмо много тога.


Оцена ученика

Ученици су час процењивали кроз коментарисање у Вибер групи, што ми се изуетно допало јер се повела полемика, односно конструктивна расправа о проналажењу потребних података о проценту гојазних људи у малој држави Науру. Међусобно су размењивали линкове. Неки ученици су у истраживању отишли корак даље и нашли податак о проценту гојазних људи по полу (посебно за жене, посебно за мушкарце).


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Моја идеја је била да се спроведе тимска настава. Када сам идеју и начин реализације саопштила колегиницама, са одушевљењем су прихватиле да учествују и помогну. Ја сам им тражила потребан материјал, који је требало да ми доставе до краја те недеље. Материјал ми је достављен истог дана.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: лични и професионални развој наставника у коришћењу веб алата, временска и просторна флексибилност, коришћење различитих медија и интерактивних садржаја, садржаји за учење могу бити прилагођени појединим ученицима.
Недостаци: много више времена је потребно за припрему него у редовној настави, мотивација ученика, зависност од технологије.


Предности и потешкоће за ученике

Предности: временска и просторна флексибилност, интеракција између ученика и наставника се одвија преко телефона или рачунара па су ученици слободнији у давању мишљења и постављању питања, комуникација између ученика, обучававање за коришћење различитих медија и онлајн садржаја и платформи.
Недостаци: може се јавити осећај усамљености и издвојености због недостатка контакта уживо, зависност од технологије.


Коментар

Поносна сам на овај час, јер су и ученици и колегинице које су помогле показали одушевљење осмишљеним начином реализације. Посебно им се допала идеја о извођењу тимске наставе, што је мени показатељ да сам на правом путу да постанем посвећен наставник, иако немам пуно искуства у просвети.